TERRA NOVA

Florysta

Designed by Freepik https://www.freepik.com
Odtwórz wideo

     Florysta w sposób kreatywny zajmuje się tworzeniem różnego rodzaju kompozycji z roślin ciętych oraz doniczkowych, stosując środki techniczne oraz pomocnicze. W obszarze jego działań zawodowych leży również dekoracja wnętrz, tarasów i balkonów. W pracy opiera się na szerokiej wiedzy z materiałoznawstwa roślinnego, nieroślinnego, historii sztuki oraz dekoracji roślinnych. Podstawę do tworzenia stanowi wiedza z zakresu teorii barw oraz kompozycji plastycznej, a w pracy posługuje się wieloma technikami florystycznymi oraz pomocniczymi, zapożyczonymi z innych dziedzin sztuki lub rzemiosła. Jest szczególnie uwrażliwiony na problem ochrony naturalnego środowiska, co uwzględnia w swojej pracy. Florysta jest przygotowany do prowadzenia małej firmy.

 

UZASADNIENIE POTRZEBY KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE FLORYSTA


     W życiu współczesnego człowieka coraz większe znaczenie odgrywają dekoracje roślinne. Podnoszą estetykę otoczenia, stwarzają korzystne warunki do pracy I wypoczynku, a dla mieszkańców miast stanowią element zastępujący kontakt z naturalnym środowiskiem przyrodniczym. Wraz ze wzrostem zamożności społeczeństwa jak wskazują dane statystyczne wzrasta wielkość zakupów kwiatów ciętych i doniczkowych. Stale zwiększa się zainteresowanie okolicznościową dekoracją wnętrz (kościoła, sali bankietowej, konferencyjnej itp.), gdyż coraz ważniejsza staje się oprawa wizualna uroczystości lub imprez. Tym samym coraz większe staje się zapotrzebowanie na florystów – kreatywnych twórców dekoracji roślinnych. Wg informacji podawanych przez wojewódzkie Urzędy Pracy, brakuje pracowników w pełni przygotowanych do sprostania wymogom stawianym przez konsumentów. Pracownicy kwiaciarni często są nieprzygotowani do kompleksowej dekoracji wnętrz roślinami lub przygotowania wystroju ekspozycji wystawowych. Nie znają technik niezbędnych do wykonania różnego typu kompozycji, brak im również podstawowej wiedzy plastycznej. Z dużym opóźnieniem wprowadzają nowe rozwiązania florystyczne, nie umieją powiązać ich ze zmieniającymi się trendami w dekoracji wnętrz. Policealna szkoła w zawodzie florysta odpowiada potrzebom rynku, przygotowuje specjalistę w zakresie kreatywnego tworzenia dekoracji roślinnych. Analiza ofert pracy na portalach internetowych oraz informacje na temat rozwoju branży na portalach florystycznych świadczą o szansach zatrudnienia absolwentów w firmach florystycznych, poza tym możliwe jest utworzenie firmy jednoosobowej.

 

– Poznasz gatunki roślin
– Rozwiniesz wrażliwość i kreatywność plastyczną
– Poznasz zasady tworzenia kompozycji kwiatowych z kwiatów żywych i suszonych
– Nauczysz się tworzyć wiązanki okolicznościowe
– Poznasz zasady tworzenia dekoracji z roślin

– materiałoznawstwo roślinne i nieroślinne
– kompozycje florystyczne
– kulturowe podstawy florystyki i środki wyrazu twórczego
– wykonywanie kompozycji florystycznych
– język obcy we florystyce

      Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie florysta może podejmować pracę w:

  • kwiaciarniach,
  • kwiaciarniach internetowych,
  • salonach florystycznych,
  • firmach zajmujących się aranżacją wnętrz,
  • firmach zajmujących się organizacją uroczystości i imprez,
  • firmach zajmujących się imprezami targowymi i wystawienniczymi.

      Absolwent może otworzyć własną działalność gospodarczą.    

     Praca florysty wiąże się ze stałym kontaktem z ludźmi. Przede wszystkim florysta prowadzi rozmowy z klientem zlecającym mu pracę. Jest z nim w stałym kontakcie, konsultując postępy w tworzeniu projektu i  potwierdzając dobór materiałów i rozwiązań. Zaczyna pracę od dokładnego poznania oczekiwań klienta oraz kwestii estetycznych preferowanych przez niego, następnie zapoznaje się z miejscem, którego będzie dotyczyła aranżacja. Wykonanie projektu jest pracą indywidualną, wykonywaną samodzielnie na podstawie zebranych informacji.
      Czas pracy florysty nie jest normowany, chyba że jest to praca etatowa, co zdarza się bardzo rzadko. Zwykle sam ustala swój grafik pracy. Jeśli dostaje pilne zlecenie, zdarza się, że pracuje po kilkanaście godzin dziennie. Jego praca jest nadzorowana okresowo, rozliczany jest z gotowego projektu, chyba że klient chce na bieżąco mieć wgląd w postępy projektu.
      Zawód florysty ma charakter niezrutynizowany, gdyż nie ma dwóch takich samych zleceń, zatem od osoby na tym stanowisku wymaga się kreatywności i umiejętności wprowadzania innowacyjnych rozwiązań.
     Czynnikiem  uciążliwym w tym zawodzie jest niewątpliwie stały kontakt z ludźmi, co pociąga za sobą ryzyko konfliktów. Osoba zatrudniona w tym zawodzie podczas pracy posługuje się takimi narzędziami, jak: nóż, sekator, nożyce, w związku z tym istnieje ryzyko uszkodzenia ciała.