TERRA NOVA

Europejska Szkoła Integracji Społecznej Terra Nova

Слой 1
Szkoła z uprawnieniami szkoły publicznej

Europejska Szkoła Integracji Społecznej ​

Terra nova

Wrocław

Rekrutacja na semestr jesienny 2024/2025

Ubezpieczenie szkolne EduPlus – zapoznaj się z instrukcją

Polish Language for the professional program

We are sorry to inform you that for the September intake 2024 we are not taking any new student because our all sit are booked. We do not have any place. We are sorry. We will inform you when our admission will be open for next year. Thank you.

NAUKA Z NASTĘPUJĄCYCH KIERUNKÓW:

– Technik administracji

– Technik bezpieczeństwa i higieny pracy

– Technik usług kosmetycznych

– Asystent osoby niepełnosprawnej

– Technik sterylizacji medycznej (kierunek medyczny)

– Opiekun medyczny (kierunek medyczny)

– Terapeuta zajęciowy (kierunek medyczny)

– Technik masażysta (kierunek medyczny)

– Higienistka stomatologiczna (kierunek medyczny)

– Asystentka stomatologiczna (kierunek medyczny)

Obowiązkowa comiesięczna frekwencja na każdym przedmiocie co najmniej 51%!

SEKRETARIAT SZKOŁY przy ul. Przedmiejska 6-10, pok. 19, 54-201 Wrocław, czynny:

Wymagane dokumenty

NASZE KIERUNKI

Asystent osoby
niepełnosprawnej

Czas trwania nauki: 2 semestry
Tryb kształcenia: zaoczny

Technik usług
kosmetycznych

Czas trwania nauki: 4 semestry
Tryb kształcenia: zaoczny

Technik administracji

Czas trwania nauki: 4 semestry
Tryb kształcenia: zaoczny

Technik bezpieczeństwa i
higieny pracy

Czas trwania nauki: 3 semestry
Tryb kształcenia: zaoczny

Technik sterylizacji
medycznej

Czas trwania nauki: 2 semestry
Tryb kształcenia: zaoczny

Rejestr Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego

O nas

Najlepsze warunki dla uzyskania nowego zawodu!

Europejska Szkoła Integracji Społecznej Terra Nova to miejsce, w którym można zdobyć wykształcenie w najbardziej pożądanych zawodach na rynku pracy. Szkoła daje możliwość zdobycia nowych kompetencji, a w efekcie uzyskania nowego zawodu i ciekawej pracy.

Aby zostać słuchaczem szkoły policealnej trzeba mieć ukończoną szkołę średnią. NIE WYMAGAMY MATURY. O dostaniu się do szkoły decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc jest ograniczona. 

Rekrutacja odbywa się dwa razy w roku. 

Nabór letni (od czerwca do września, zajęcia rozpoczynają się od 1 września)
Nabór zimowy (od grudnia do lutego, zajęcia rozpoczynają się od 1 lutego)
Nauka odbywa się w trybie stacjonarnym (zajęcia we wszystkie piątki od godz. 16.00 – 20.00, soboty i niedziele) lub zaocznym (zajęcia w soboty i niedziele, 2 razy w miesiącu) w zależności od kierunku.

Podczas edukacji słuchacze muszą odbyć obowiązkowe praktyki zawodowe.

Na kierunkach zaocznych – 140 godz.

Na kierunkach stacjonarnych – 140 lub 210 godzin w zależności od kierunku.
Szkoła jest doskonale wyposażona w sprzęt niezbędny do praktycznej nauki zawodu. Zapewnia wszelkie materiały i przybory niezbędne do zajęć. 

Nauczyciele, to ludzie z pasją lubiący swoją pracę, mający świetny kontakt ze słuchaczami.  

Wychodząc naprzeciw uczniom z zagranicy, by ułatwić im aklimatyzację prowadzimy kurs języka polskiego i kurs integracyjny.  

Terra Nova posiada uprawnienia szkoły publicznej, w której realizowany jest program Ministerstwa Edukacji Narodowej. 

Nauka kończy się egzaminem państwowym potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie. Po zakończonej edukacji otrzymuje się świadectwo ukończenia szkoły policealnej oraz dyplom.  

KONTAKT

szkoła policealna Terra Nova - Opole

Europejska Szkoła Integracji Społecznej ТЕRRA NOVA

 
SEKRETARIAT SZKOŁY NR 1
Budynek Zespołu Szkół Dolnośląskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego

ul. Wiśniowa  81, pok. 108

53-126 Wrocław

Czynny:

Poniedziałek-piątek w godz. 9.00 – 17.00

Sobota 9:00-14:00

Niedziela: 9:00-14:00

tel. 502 476 344 

mail: wroclaw@terranova.edu.pl

SEKRETARIAT SZKOŁY NR 2

ul. Przedmiejska 6-10, pok. 19
54-201 Wrocław

Czynny:

Poniedziałek 8:00-16:00
Wtorek 8:00-16:00
Środa 8:00-16:00
Czwartek 8:00-16:00
Piątek 8:00-16:00
Sobota 9:00-14:00
Niedziela nieczynne

tel. 507 790 230, 502 476 322

mail: wroclaw2@terranova.edu.pl

Nasi Partnerzy

Innowacje
nowoczesne biuro rachunkowe

Towarzystwo Ubezpieczeniowe

Przedszkole Niepubliczne
dla dzieci od 3 do 6 lat

Tłumacz przysięgły języka ukraińskiego

Fundacja Ukraina
Integracja | Współpraca | Edukacja

Firma Transportowa Nadija
Przeprowadzki Wrocław

Blog o emigracji
Artykuły, konsultacje, wiadomości

Przystąp do projektu
studiujepracuje.pl

Jeden z największych portali pracy w Polsce

Agencja zatrudnienia