TERRA NOVA

Europejska Szkoła Integracji Społecznej Terra Nova

Слой 1
Szkoła z uprawnieniami szkoły publicznej

Europejska Szkoła Integracji Społecznej ​

Terra nova

Wrocław

Rekrutacja obywateli Ukrainy przybyłych do Polski po 24.02 2022 r.

Przyjmowanie dokumentów ukraińców posiadających PESEL ze statusem UKR jeszcze się nie rozpoczęło.
Czekamy na informacje z Sejmu.

Drodzy absolwenci szkoły policealnej Terra Nova dowolnego roku szkolnego, informujemy, że od 3 stycznia 2023 r. nabór do szkoły na kierunki medyczne będzie dla Was prowadzony bez wpisowego i bez kaucji! Wierzymy w Was!!!

Rekrutacja z kierunku Higienistka Stomatologiczna jest przedłużona

KIERUNKI:
 – Technik sterylizacji medycznej
 – Technik usług kosmetycznych
 – Higienistka stomatologiczna
 – Technik masażysta
 – Asystent osoby niepełnosprawnej
 – Technik BHP
 – Technik Administracji
 – Terapeuta zajęciowy
 – Opiekun medyczny

NAUKA BEZPŁATNA!

Warunkiem ukończenia szkoły jest posiadanie 50% frekwencji z każdego przedmiotu.

Nie ma żadnych ukrytych opłat!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szkoły Terra Nova posiadają wieloletnie doświadczenie w kształceniu słuchaczy nie tylko z Polski, ale również z zagranicy w najbardziej pożądanych zawodach na rynku.

Komunikujemy się w kilku językach: polskim, ukraińskim, rosyjskim, angielskim.

Szkoły Terra Nova posiadają wszelkie uprawnienia do przeprowadzania egzaminów państwowych.

Po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminów absolwenci z zagranicy otrzymują pozwolenie na pracę. Są też zwolnieni są z konieczności zdawania egzaminu z języka polskiego.

 

Szkoły Terra Nova wpisane są do Rejestru RSPO:

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH Z KOMPLETEM DOKUMENTÓW DO SEKRETARIATU:

WROCŁAW ul. Przedmiejska 6-10

 • tel. 507 790 230, 502 476 322
 • mail: rekrutacja@terranova.edu.pl

SEKRETARIAT CZYNNY:

 • od poniedziałku do czwartku w godz. 08.00 – 17.00
 • środa – wolne
 • piątek: 08.00 – 20.00
 • sobota: 9.00 – 14.00
 • niedziela: 9.00 – 14.00

 

 

 

 

 

 
TERRA NOVA – TWOJA ZAWODOWA PRZYSZŁOŚĆ

O nas

Dlaczego TERRA NOVA?

Najlepsze warunki dla uzyskania nowego zawodu!

Bez ukrytych opłat!

Nauka za darmo!

Na wszystkie kierunki!

Nie wymagamy matury!

Europejska Szkoła Integracji Społecznej Terra Nova to miejsce, w którym można zdobyć wykształcenie w najbardziej pożądanych zawodach na rynku pracy. Szkoła daje możliwość zdobycia nowych kompetencji, a w efekcie uzyskania nowego zawodu i ciekawej pracy.

Aby zostać słuchaczem szkoły policealnej trzeba mieć ukończoną szkołę średnią. NIE WYMAGAMY MATURY. O dostaniu się do szkoły decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc jest ograniczona. 

Rekrutacja odbywa się dwa razy w roku. 

 • Nabór letni (od czerwca do września, zajęcia rozpoczynają się od 1 września)
 • Nabór zimowy (od grudnia do lutego, zajęcia rozpoczynają się od 1 lutego)

Nauka odbywa się w trybie stacjonarnym (zajęcia we wszystkie piątki od godz. 16.00 – 20.00, soboty i niedziele) lub zaocznym (zajęcia w soboty i niedziele, 2 razy w miesiącu) w zależności od kierunku.

Podczas edukacji słuchacze muszą odbyć obowiązkowe praktyki zawodowe. 

Na kierunkach zaocznych – 140 godz. 

Na kierunkach stacjonarnych – 140 lub 210 godzin w zależności od kierunku. 

Warunkiem kontynuacji nauki jest uzyskanie 50% frekwencji. 

Szkoła jest doskonale wyposażona w sprzęt niezbędny do praktycznej nauki zawodu. Zapewnia wszelkie materiały i przybory niezbędne do zajęć. 

Nauczyciele, to ludzie z pasją lubiący swoją pracę, mający świetny kontakt ze słuchaczami.  

Wychodząc naprzeciw uczniom z zagranicy, by ułatwić im aklimatyzację prowadzimy kurs języka polskiego i kurs integracyjny.  

Terra Nova posiada uprawnienia szkoły publicznej, w której realizowany jest program Ministerstwa Edukacji Narodowej. 

Nauka kończy się egzaminem państwowym potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie. Po zakończonej edukacji otrzymuje się świadectwo ukończenia szkoły policealnej oraz dyplom.  

Wymagane Dokumenty

 WYMAGANE DOKUMENTY:

 • ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA SZKOŁY ŚREDNIEJ
 • DOWÓD OSOBISTY
 • 2 ZDJĘCIA LEGITYMACYJNE
 • WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY – wypełnia się na miejscu w sekretariacie
 • UBEZPIECZENIE SZKOLNE (obowiązkowe, możliwość opłacenia zdalnie, informacja w sekretariacie)
 • ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE (po przyjęciu wniosku wydajemy skierowanie na badania, zaświadczenie od lekarza należy dostarczyć do końca lutego 2023)
 • UMOWA O KSZTAŁCENIE – podpisywana na miejscu w sekretariacie

WYMAGANE DOKUMENTY OD OBCOKRAJOWCÓW:

 • ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA SZKOŁY ŚREDNIEJ (11 klas)/ DYPLOM wraz z dodatkiem z ocenami
 • ORYGINAŁ TŁUMACZENIA ŚWIADECTWA/ DYPLOMU WRAZ Z DODATKIEM Z OCENAMI u polskiego tłumacza przysięgłego
 • PASZPORT
 • KARTA POBYTU/ WIZA/ PIĘCZĄTKA W PASZPORCIE Z INFORMACJĄ O NADANIU WNIOSKU/ POTWIERDZENIE Z POCZTY O NADANIU DOKUMENTÓW DO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO
 • 2 ZDJĘCIA LEGITYMACYJNE
 • WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY – wypełnia się na miejscu w sekretariacie
 • UBEZPIECZENIE SZKOLNE (obowiązkowe, możliwość opłacenia zdalnie, informacja w sekretariacie)
 
 • ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE (po przyjęciu wniosku wydajemy skierowanie na badania)
 • UMOWA O KSZTAŁCENIE – podpisywana na miejscu w sekretariacie

WPISOWE:

 • wpisowe wynosi 250zł i jest bezzwrotne bez względu na rezygnację przed rozpoczęciem nauki (płatne w dniu podpisania umowy)

PŁATNOŚCI MOŻNA DOKONAĆ GOTÓWKĄ
W SEKRETARIACIE LUB PRZELEWEM

(POTWIERDZENIE PRZELEWU NALEŻY PRZESŁAĆ NA ADRES SEKRETARIATU)

SZKOŁA TERRA NOVA WROCŁAW nr konta
23 1020 5226 0000 6902 0665 1386

W tytule proszę wpisać Wpisowe, imię i nazwisko oraz kierunek nauki.

Dla przelewów międzynarodowych Wrocław:

SWIFT: BPKOPLPW, IBAN: PL 23 1020 5226 0000 6902 0665 1386

Pobieramy kaucje w wysokości 400zł. Po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminu końcowego kaucja będzie zwracana. Rachunek do wpłaty kaucji: konto 59 1020 5242 0000 2602 0534 0510. Odbiorca płatności: Europejska Szkoła Integracji Społecznej Terra Nova. Tytuł przelewu: Kaucja, imię i nazwisko. Dla przelewów międzynarodowych Wrocław: SWIFT: BPKOPLPW, IBAN: PL 59 1020 5242 0000 2602 0534 0510

 

KONTAKT

szkola policealna Terra Nova w Opolu

Europejska Szkoła Integracji Społecznej ТЕRRA NOVA

 
SEKRETARIAT SZKOŁY NR 1
Budynek Zespołu Szkół Dolnośląskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego

ul. Wiśniowa  81, pok. 108

53-126 Wrocław

Czynny:

Poniedziałek-piątek w godz. 9.00 – 17.00

Środa – zamknięty

Sobota-niedziela: 10.00 – 14.00

tel. 502 476 344 (dla uczniów szkoły)

mail: wroclaw@terranova.edu.pl

SEKRETARIAT SZKOŁY NR 2

ul. Przedmiejska 6-10, pok. 19
54-201 Wrocław

Czynny:

Poniedziałek 9:00-17:00
Wtorek 9:00-17:00
Środa wolne
Czwartek 9:00-17:00
Piątek 9:00-20:00
Sobota 9:00-14:00
Niedziela 9:00-14:00

tel. 507 790 230, 502 476 322

mail: wroclaw2@terranova.edu.pl

NAPISZ DO NAS

Nasi Partnerzy

Innowacje
nowoczesne biuro rachunkowe

Towarzystwo Ubezpieczeniowe

Przedszkole Niepubliczne
dla dzieci od 3 do 6 lat

Tłumacz przysięgły języka ukraińskiego

Fundacja Ukraina
Integracja | Współpraca | Edukacja

Firma Transportowa Nadija
Przeprowadzki Wrocław

Blog o emigracji
Artykuły, konsultacje, wiadomości

Przystąp do projektu
studiujepracuje.pl

Jeden z największych portali pracy w Polsce

Agencja zatrudnienia