TERRA NOVA

Europejska Szkoła Integracji Społecznej Terra Nova

Слой 1
Szkoła z uprawnieniami szkoły publicznej

Europejska Szkoła Integracji Społecznej ​

Terra nova

Wrocław

Rekrutacja na semestr wiosenny 2023/2024

Ubezpieczenie szkolne EduPlus – zapoznaj się z instrukcją

Study program

 

Study for International Students, Outside of Poland. You can read more information here:

For the admission please e-mail us: Nana Tugushy, Dr. Md Hussin Alam language.program@terranova.edu.pl

NAUKA Z NASTĘPUJĄCYCH KIERUNKÓW:

– Technik administracji

– Technik bezpieczeństwa i higieny pracy

– Technik usług kosmetycznych

– Asystent osoby niepełnosprawnej

– Technik sterylizacji medycznej (kierunek medyczny)

– Opiekun medyczny (kierunek medyczny)

– Terapeuta zajęciowy (kierunek medyczny)

– Technik masażysta (kierunek medyczny)

– Higienistka stomatologiczna (kierunek medyczny)

– Asystentka stomatologiczna (kierunek medyczny)

Obowiązkowa comiesięczna frekwencja na każdym przedmiocie co najmniej 51%!

SEKRETARIAT SZKOŁY przy ul. Przedmiejska 6-10, pok. 19, 54-201 Wrocław, czynny:

 • Poniedziałek

  8:00-17:00

 • Wtorek

  8:00-17:00

 • Środa

  8:00-17:00

 • Czwartek

  8:00-20:00

 • Piątek

  8:00-20:00

 • Sobota

  10:00-18:00

 • Niedziela

  10:00-18:00

Wymagane dokumenty

NASZE KIERUNKI

Asystent osoby
niepełnosprawnej

Czas trwania nauki: 2 semestry
Tryb kształcenia: zaoczny

Technik usług
kosmetycznych

Czas trwania nauki: 4 semestry
Tryb kształcenia: zaoczny

Technik administracji

Czas trwania nauki: 4 semestry
Tryb kształcenia: zaoczny

Technik bezpieczeństwa i
higieny pracy

Czas trwania nauki: 3 semestry
Tryb kształcenia: zaoczny

Technik sterylizacji
medycznej

Czas trwania nauki: 2 semestry
Tryb kształcenia: zaoczny

O nas

Najlepsze warunki dla uzyskania nowego zawodu!

Europejska Szkoła Integracji Społecznej Terra Nova to miejsce, w którym można zdobyć wykształcenie w najbardziej pożądanych zawodach na rynku pracy. Szkoła daje możliwość zdobycia nowych kompetencji, a w efekcie uzyskania nowego zawodu i ciekawej pracy.

Aby zostać słuchaczem szkoły policealnej trzeba mieć ukończoną szkołę średnią. NIE WYMAGAMY MATURY. O dostaniu się do szkoły decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc jest ograniczona. 

Rekrutacja odbywa się dwa razy w roku. 

Nabór letni (od czerwca do września, zajęcia rozpoczynają się od 1 września)
Nabór zimowy (od grudnia do lutego, zajęcia rozpoczynają się od 1 lutego)
Nauka odbywa się w trybie stacjonarnym (zajęcia we wszystkie piątki od godz. 16.00 – 20.00, soboty i niedziele) lub zaocznym (zajęcia w soboty i niedziele, 2 razy w miesiącu) w zależności od kierunku.

Podczas edukacji słuchacze muszą odbyć obowiązkowe praktyki zawodowe.

Na kierunkach zaocznych – 140 godz.

Na kierunkach stacjonarnych – 140 lub 210 godzin w zależności od kierunku.
Szkoła jest doskonale wyposażona w sprzęt niezbędny do praktycznej nauki zawodu. Zapewnia wszelkie materiały i przybory niezbędne do zajęć. 

Nauczyciele, to ludzie z pasją lubiący swoją pracę, mający świetny kontakt ze słuchaczami.  

Wychodząc naprzeciw uczniom z zagranicy, by ułatwić im aklimatyzację prowadzimy kurs języka polskiego i kurs integracyjny.  

Terra Nova posiada uprawnienia szkoły publicznej, w której realizowany jest program Ministerstwa Edukacji Narodowej. 

Nauka kończy się egzaminem państwowym potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie. Po zakończonej edukacji otrzymuje się świadectwo ukończenia szkoły policealnej oraz dyplom.  

KONTAKT

szkoła policealna Terra Nova - Opole

Europejska Szkoła Integracji Społecznej ТЕRRA NOVA

 
SEKRETARIAT SZKOŁY NR 1
Budynek Zespołu Szkół Dolnośląskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego

ul. Wiśniowa  81, pok. 108

53-126 Wrocław

Czynny:

Poniedziałek-piątek w godz. 9.00 – 17.00

Sobota 10:00-18:00

Niedziela: 10:00-18:00

tel. 502 476 344 (dla uczniów szkoły)

mail: wroclaw@terranova.edu.pl

SEKRETARIAT SZKOŁY NR 2

ul. Przedmiejska 6-10, pok. 19
54-201 Wrocław

Czynny:

Poniedziałek 8:00-17:00
Wtorek 8:00-17:00
Środa 8:00-17:00
Czwartek 8:00-20:00
Piątek 8:00-20:00
Sobota 10:00-18:00
Niedziela 10:00-18:00

tel. 507 790 230, 502 476 322, 690 201 323

mail: wroclaw2@terranova.edu.pl

Nasi Partnerzy

Innowacje
nowoczesne biuro rachunkowe

Towarzystwo Ubezpieczeniowe

Przedszkole Niepubliczne
dla dzieci od 3 do 6 lat

Tłumacz przysięgły języka ukraińskiego

Fundacja Ukraina
Integracja | Współpraca | Edukacja

Firma Transportowa Nadija
Przeprowadzki Wrocław

Blog o emigracji
Artykuły, konsultacje, wiadomości

Przystąp do projektu
studiujepracuje.pl

Jeden z największych portali pracy w Polsce

Agencja zatrudnienia