Skip to content

Higienistka stomatologiczna

Higienistka stomatologiczna

Prowadzenie działalności profilaktyczno-leczniczej pod nadzorem i na zlecenie dentysty oraz utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy.

Higienistka stomatologiczna współpracuje bezpośrednio z lekarzem stomatologiem. Pod jego nadzorem wykonuje zabiegi profilaktyczno – techniczne. Dobiera odpowiednie środki do utrzymania higieny jamy ustnej, wykonuje wstępne badania diagnostyczne, a także piaskowanie, skaling, polerowanie, lakowanie i lakierowanie zębów. Robi również takie zabiegi jak impregnacja zębów mlecznych, polerowanie i wykańczanie wypełnień zębowych. Higienistka instruuje także pacjentów, jak prawidłowo dbać o higienę jamy ustnej.

Po ukończeniu szkoły absolwent może podjąć pracę w:

– w gabinetach stomatologicznych

– w państwowych oraz prywatnych gabinetach i klinikach stomatologicznych na terenie całej Polski, jak również poza jej granicami.

Tryb nauki: stacjonarny

2 LATA NAUKI

ГІГІЄНІСТ СТОМАТОЛОГІЧНИЙ

Профілактично-лікувальна діяльність під наглядом і за дорученням лікаря-стоматолога, а також приготування  кабінету до роботи.

Zawód: Higienistka stomatologiczna — 325102

Стоматологічний гігієніст є фахівцем, який навчений професійного догляду за порожниною рота. Він не тільки консультує про гігієну, але і може видалити зубний камінь, допоможе попередити карієс, стоматит, пульпіт і інші небезпечні захворювання.

Під час навчання, учень здобуває такі знання:

 • здійсненню огляду та діагностики захворювань порожнини рота;
 • оцінки стану порожнини рота пацієнта;
 • розробки лікувального плану, спрямованого на швидке одужання пацієнта;
 • вибору індивідуальних гігієнічних засобів для догляду, виконання лікувальних і профілактичних маніпуляцій і т.д .;
 • профілактиці захворювань;
 • навчання пацієнтів догляду за ортодентичними конструкціями;
 • співпраці зі стоматологами, зубними техніками та іншими фахівцями;
 • роботі з обліковою, звітною та іншими видами документації.

Після закінчення школи випускник зможе працювати:

 • в стоматологічних кабінетах;
 • в державних, а також приватних стоматологічних клініках;
 • вести свій власний бізнес в області стоматологічної гігієни.

В даний час стоматологічні гігієністи дуже потрібні на всій території Європейського Союзу, в тому числі в Німеччині, Франції, Італії чи Норвегії.

Форма навчання: стаціонарна

НАВЧАННЯ 2 РОКИ

Гигиенист стоматологический

Профилактично-лечебная деятельность под присмотром и по поручению врача-стоматолога, а также подготовка кабинета к работе.

Zawód: Higienistka stomatologiczna – 325102

Стоматологический гигиенист является специалистом, который обучен профессиональному уходу за полостью рта. Он не только рассказывает о гигиене, но и может удалить зубной камень, поможет предупредить кариес, стоматит, пульпит и другие опасные заболевания.

Во время обучения, ученик приобретает знания по:

 • осуществлению осмотра и диагностики заболеваний полости рта;
 • оценки состояния полости рта пациента;
 • разработки лечебного плана, направленного на скорейшее выздоровление пациента;
 • выбору индивидуальных гигиенических средств для ухода, выполнения лечебных и профилактических манипуляций и т.д.;
 • профилактике заболеваний;
 • обучению пациентов уходу за ортодонтическими конструкциями;
 • сотрудничеству со стоматологами, зубными техниками и другими специалистами;
 • работе с учетной, отчетной и другими видами документации.

После окончания школы выпускник сможет начать работу в:

 • в стоматологических кабинетах;
 • в государственных и частных стоматологических клиниках;
 • вести свой собственный бизнес в области гигиені стоматологической.

В настоящее время стоматологические гигиенисты очень востребованы на всей территории Европейского Союза, в том числе в Германии, Франции, Италии или Норвегии.

Форма обучения: Стационарная

ОБУЧЕНИЕ 2 ГОДА