Skip to content

Technik masażysta

Wykonuje masaż leczniczy, sportowy, kosmetyczny, zgodnie z wymogami wiedzy medycznej

Jednym z popularniejszych zawodów medycznych w rehabilitacji jest zawód masażysty. Masażysta to osoba, która wykonuje masaż leczniczy, sportowy, kosmetyczny zgodnie z wymogami wiedzy medycznej, w celu uzupełnienia zabiegów fizykalnych i usprawniających.

Absolwent po ukończeniu kierunku Technik masażysta, nabędzie umiejętności w zakresie:

– wykonywania masażu medycznego,

– wykonywania masażu sportowego,

– wykonywania masażu kosmetycznego i profilaktycznego,

– prowadzenia działalności profilaktycznej, popularyzującej zachowania prozdrowotne.

Po ukończeniu kierunku Słuchacz może podjąć pracę w:

– zakładach rehabilitacyjnych,

– masaż dla dzieci

– zakładach opiekuńczo-wychowawczych,

– ośrodkach pomocy społecznej,

– uzdrowiskach,

– prywatnych salonach masażu/spa,

Absolwent ma także możliwość założenia własnej działalności gospodarczej.

Tryb kształcenia:

– Dzienny

– Stacjonarny

2 LATA NAUKI

ТЕХНІК МАСАЖИСТ

Однією з найпопулярніших медичних професій в реабілітації є професія масажиста. Масажист – це людина, яка виконує лікувальний, спортивний, косметичний масаж відповідно до медичних вимог та знань.

Випускник після закінчення напрямку технік масажист, набуде навички в області:

– медичного (лікувального) масажу,

– спортивного масажу,

– дитячого масажу,

– косметичного та профілактичного масажу

Після завершення навчання випускник може виконувати роботу в:

– реабілітаційних установах,

– лікарнях,

– центрах соціальної допомоги,

– санаторіях,

– приватних масажних салонах / спа-салонах.

Випускник також має можливість почати свій власний бізнес.

 

Форма навчання: стаціонарна

НАВЧАННЯ  2 РОКИ

Техник массажист

Изучение врачебного, спортивного, косметического масажа, в соответствии с медицинскими требованиями, подготовка к работе по найму и предпринимательской деятельности.

Zawód: Technik masażysta – 325402

Выпускник нашей школы после окончания направления Техник-массажист, приобретет навыки в области:

 • медицинского массажа,
 • лечебного массажа,
 • спортивного массажа,
 • косметического,
 • профилактического,
 • проведения профилактической деятельности.

После окончания школы выпускник может работать в:

 • санаториях,
 • больницах,
 • опекунско-лечебных заведениях,
 • SPA-салонах,
 • реабилитационных центрах,

Форма обучения:

– Стационарная

ОБУЧЕНИЕ 2 ГОДА