Skip to content
Szkoła z uprawnieniami szkoły publicznej

Szkoła Medyczna

Terra nova

Wrocław

REKRUTACJA 2021 jest zamknięta!
Kolejna rekrutacja do szkoły startuje 7 grudnia 2021 roku.

UWAGA!
7 CZERWCA ROZPOCZYNAMY
REKRUTACJĘ W SZKOŁACH
TERRA NOVA

WE WROCŁAWIU

OTWIERAMY NABÓR NA KIERUNKI:

 • OPIEKUN MEDYCZNY
 • TECHNIK MASAŻYSTA
 • TERAPEUTA ZAJĘCIOWY
 • ASYSTENTKA STOMATOLOGICZNA
 • HIGIENISTKA STOMATOLOGICZNA
 • TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH

Niestety nabór we Wrocławiu na kierunki : technik usług kosmetycznych , asystentka stomatologiczna zakończył się.

NAUKA BEZPŁATNA!

Warunkiem ukończenia szkoły jest posiadanie 50% frekwencji z każdego przedmiotu.

Nie ma żadnych ukrytych opłat!

Szkoły Terra Nova posiadają wieloletnie doświadczenie w kształceniu słuchaczy nie tylko z Polski ale również z zagranicy w najbardziej pożądanych zawodach na rynku.

Komunikujemy się w kilku językach: polskim, ukraińskim, rosyjskim, angielskim.

Szkoła umożliwia odbycie obowiązkowych praktyk zawodowych w ponad 40 placówkach i instytucjach we Wrocławiu.

Szkoły Terra Nova posiadają wszelkie uprawnienia do przeprowadzania egzaminów państwowych.

Po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminów absolwenci z zagranicy otrzymują pozwolenie na pracę. Są też zwolnieni są z konieczności zdawania egzaminu z języka polskiego.

Terra Nova udostępnia bezpłatne konsultacje imigracyjne dla obcokrajowców oraz organizuje spotkania z przedstawicielami agencji zatrudnienia oraz przedstawicielami pracodawców.

Szkoły Terra Nova wpisane są do Rejestru RSPO:

 • Wrocław: https://rspo.mein.gov.pl/rspo/268571

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH Z KOMPLETEM DOKUMENTÓW DO SEKRETARIATÓW:

WROCŁAW

SEKRETARIAT CZYNNY:

 • poniedziałek – czwartek w godz. 9.00 – 17.00
 • piątek: 9.00 – 20.00
 • sobota – niedziela 9.00 – 14.00

TERRA NOVA –
TWOJA ZAWODOWA PRZYSZŁOŚĆ

O nas

Dlaczego
TERRA NOVA?

Najlepsze warunki dla uzyskania nowego zawodu!

Nie wymagamy matury!

Na wszystkie kierunki!

Nauka za darmo!

Bez ukrytych opłat!

Medyczna szkoła TERRA NOVA posiada uprawnienia szkoły publicznej w ramach, której realizowany jest program Ministerstwa Edukacji Narodowej. Szkoła daje możliwość rozwoju kompetencji zawodowych, a tym samym możliwość wyróżnienia się na rynku pracy. Każdy słuchacz może zdobyć dodatkowe wykształcenie dzięki nauce w naszej szkole policealnej. W szkole naukę może podjąć każdy, kto ma ukończoną szkołę średnią. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym oraz stacjonarnym. Szkoła kształci specjalistów zgodnie z wymogami rynku pracy.
 
 
 
 
Nauka kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie. Po zakończonej edukacji otrzymuje się świadectwo ukończenia szkoły policealnej oraz dyplom. W przypadku nowo przybyłych uczniów zagranicznych, aby jak najszybciej przystosować się, staramy się włączyć do harmonogramu kurs języka polskiego oraz kurs integracyjny. Rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych. O przyjęciu do szkoły decyduje kolejność składania zgłoszeń. Liczba miejsc jest ograniczona. Nabór prowadzimy dwa razy w ciągu roku: nabór letni od maja do września (zajęcia rozpoczynają się od września) oraz nabór zimowy od grudnia do lutego (zajęcia rozpoczynają się od lutego).

Nasze Kierunki

Poszukiwane zawody 2021 roku!

Tryb zaoczny: w sobotę/niedzielę dwa razy w miesiącu – uczniowie muszą uczestniczyć w co najmniej 50% zajęć. Praktyka –
140 godzin. Tryb stacjonarny: sobota/niedziela cztery razy w miesiącu + wieczór lub dwa w tygodniu (w zależności od planu zajęć) – uczniowie muszą uczestniczyć w co najmniej 50% zajęć. Praktyka – 140 lub 210 godzin, w zależności od kierunku.

Złożenie dokumentów do szkoły. Rejestracja tutaj

Rejestracja online pokazuje zainteresowanie danym kierunkiem Pana / Pani, natomiast nie oznacza ona zapisu na naukę do szkoły. Jeżeli interesuje Panią/Pana zapis na kierunek, prosimy o wizytę osobistą w sekretariacie szkoły ze wszystkimi dokumentami w czasie rekrutacji!

Wymagane Dokumenty

 WYMAGANE DOKUMENTY:

 • ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA SZKOŁY ŚREDNIEJ
 • DOWÓD OSOBISTY
 • 2 ZDJĘCIA LEGITYMACYJNE
 • WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY – wypełnia się na miejscu w sekretariacie
 • UBEZPIECZENIE SZKOLNE (obowiązkowe, możliwość opłacenia zdalnie, informacja w sekretariacie)
 • ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE (po przyjęciu wniosku wydajemy skierowanie na badania, zaświadczenie od lekarza należy dostarczyć do 10 sierpnia)
 • UMOWA O KSZTAŁCENIE – podpisywana na miejscu w sekretariacie

WYMAGANE DOKUMENTY OD OBCOKRAJOWCÓW:

 • ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA SZKOŁY ŚREDNIEJ (11 klas)/ DYPLOM wraz z dodatkiem z ocenami
 • TŁUMACZENIE ŚWIADECTWA/ DYPLOMU WRAZ Z DODATKIEM Z OCENAMI u polskiego tłumacza przysięgłego
 • PASZPORT
 • KARTA POBYTU/ WIZA/ PIĘCZĄTKA W PASZPORCIE Z INFORMACJĄ O NADANIU WNIOSKU/ POTWIERDZENIE Z POCZTY O NADANIU DOKUMENTÓW DO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO
 • 2 ZDJĘCIA LEGITYMACYJNE
 • WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY – wypełnia się na miejscu w sekretariacie
 • UBEZPIECZENIE SZKOLNE (obowiązkowe, możliwość opłacenia zdalnie, informacja w sekretariacie)
 • ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE (po przyjęciu wniosku wydajemy skierowanie na badania, zaświadczenie od lekarza należy dostarczyć do 10 sierpnia)
 • UMOWA O KSZTAŁCENIE – podpisywana na miejscu w sekretariacie

WPISOWE:

 • 250zł jeśli wiza jest krótsza niż 6 miesięcy,
 • 50zł w przypadku posiadania: karty pobytu, złożonego wniosku o wydanie karty pobytu, wiza dłuższa niż 6 miesięcy

PŁATNOŚCI MOŻNA DOKONAĆ GOTÓWKĄ
W SEKRETARIACIE LUB PRZELEWEM

(POTWIERDZENIE PRZELEWU NALEŻY PRZESŁAĆ NA ADRES SEKRETARIATU W MIEŚCIE, W KTÓRYM CHCE SIĘ PODJĄĆ NAUKĘ: WROCŁAW LUB OPOLE)

SZKOŁA MEDYCZNA TERRA NOVA WROCŁAW nr konta
23 1020 5226 0000 6902 0665 1386

W tytule proszę wpisać imię i nazwisko oraz kierunek nauki.

Dla przelewów międzynarodowych Wrocław:

SWIFT: BPKOPLPW, IBAN: PL 23 1020 5226 0000 6902 0665 1386

AKTUALNOŚCI

Nasi Partnerzy

Innowacje w firmie
Nowoczesne i niedrogie biuro rachunkowe

Towarzystwo
Ubezpieczeń

Przedszkole
Niepubliczne dla dzieci
od 3 do 6 lat

Tłumacz przysięgły języka ukraińskiego
Wrocław - Oława - Opole

Fundacja Ukraina
Integracja | Współpraca | Edukacja

Firma Transportowa
Nadija
Przeprowadzki Wrocław

Blog o emigracji w skorupce
Artykuły, konsultacje, wiadomości

Tłumacz przysięgły
jęz. ukraińskiego
Wrocław

Agencja zatrudnienia specjalizującą się
w pośrednictwie
między Polską a Ukrainą.