Skip to content

Technik masażysta

Wykonuje masaż leczniczy, sportowy, kosmetyczny, zgodnie z wymogami wiedzy medycznej

Zawód: Technik masażysta — 325402

Jednym z popularniejszych zawodów medycznych w rehabilitacji jest zawód masażysty. Masażysta to osoba, która wykonuje masaż leczniczy, sportowy, kosmetyczny zgodnie z wymogami wiedzy medycznej, w celu uzupełnienia zabiegów fizykalnych i usprawniających.

Absolwent po ukończeniu kierunku Technik masażysta, nabędzie umiejętności w zakresie:

— wykonywania masażu medycznego,

— wykonywania masażu sportowego,

— wykonywania masażu kosmetycznego i profilaktycznego,

— prowadzenia działalności profilaktycznej, popularyzującej zachowania prozdrowotne.

Po ukończeniu kierunku Słuchacz może podjąć pracę w:

— zakładach rehabilitacyjnych,

— masaż dla dzieci

— zakładach opiekuńczo-wychowawczych,

— ośrodkach pomocy społecznej,

— uzdrowiskach,

— prywatnych salonach masażu/spa,

Absolwent ma także możliwość założenia własnej działalności gospodarczej.

Tryb kształcenia:

— Dzienny

— Stacjonarny

2 LATA NAUKI

ТЕХНІК МАСАЖИСТ

Однією з найпопулярніших медичних професій в реабілітації є професія масажиста. Масажист — це людина, яка виконує лікувальний, спортивний, косметичний масаж відповідно до медичних вимог та знань.

Випускник після закінчення напрямку технік масажист, набуде навички в області:

— медичного (лікувального) масажу,

— спортивного масажу,

— дитячого масажу,

— косметичного та профілактичного масажу

Після завершення навчання випускник може виконувати роботу в:

— реабілітаційних установах,

— лікарнях,

— центрах соціальної допомоги,

— санаторіях,

— приватних масажних салонах / спа-салонах.

Випускник також має можливість почати свій власний бізнес.

 

Форма навчання: стаціонарна

НАВЧАННЯ  2 РОКИ

Техник массажист

Изучение врачебного, спортивного, косметического масажа, в соответствии с медицинскими требованиями, подготовка к работе по найму и предпринимательской деятельности.

Zawód: Technik masażysta — 325402

Выпускник нашей школы после окончания направления Техник-массажист, приобретет навыки в области:

 • медицинского массажа,
 • лечебного массажа,
 • спортивного массажа,
 • косметического,
 • профилактического,
 • проведения профилактической деятельности.

После окончания школы выпускник может работать в:

 • санаториях,
 • больницах,
 • опекунско-лечебных заведениях,
 • SPA-салонах,
 • реабилитационных центрах,

Форма обучения:

— Стационарная

ОБУЧЕНИЕ 2 ГОДА