Skip to content

Asystentka
stomatologiczna

Asystentka stomatologiczna

Asystentka stomatologiczna współpracuje z lekarzem dentystą w czasie wykonywania zabiegów stomatologicznych.

Zawód: Asystentka stomatologiczna – 325101

Asystentka stomatologiczna współpracuje z lekarzem dentystą podczas wykonywania zabiegów stomatologicznych. Do jej zadań należy między innymi: przygotowanie gabinetu i stanowiska pracy lekarza, przygotowanie pacjenta do zabiegów, prowadzenie dokumentacji wykonywanych zabiegów oraz rozliczenia leków i wyrobów medycznych, użytkowanie i przechowywanie urządzeń i aparatów oraz instrumentów stomatologicznych, przygotowywanie materiałów do wycisków i wypełnień. Po ukończeniu szkoły absolwent może podjąć pracę w:

– w gabinetach stomatologicznych

– firmach zajmujących się dystrybucją asortymentu stomatologicznego

– magazynach produktów stomatologicznych

Tryb kształcenia:

– Stacjonarny

1 ROK NAUKI

АСИСТЕНТ СТОМАТОЛОГА

Асистент стоматолога допомагає лікарю-стоматологу,  підготовлює стоматологічний кабінет до роботи та утримує його в належному стані.

Zawód: Asystentka stomatologiczna — 325101

Стоматологічний асистент працює з лікарем-стоматологом під час виконання стоматологічних процедур. Головне завдання: підготовка кабінету та робочого місця лікаря, приготування пацієнта до процедур, ведення документації, запис на процедури. Після закінчення школи можна працювати в стоматологічних кабінетах, стоматологічних лікувальних установах, стоматологічних складах та підприємствах.

Форма навчання: стаціонарна

НАВЧАННЯ 1 РІК

Ассистент стоматолога

Ассистент стоматолога помогает врачу-стоматологу,  подготовливает стоматологический кабинет к работе, и содержаит его в надлежащем состоянии.

Zawód: Asystentka stomatologiczna – 325101

Стоматологический ассистент работает с врачем-стоматологом во время выполнение стоматологических процедур. Главное задание: подготовка кабинета и рабочего места врача, приготовление пациента к процедурам, ведение документации, запись на процедуры. После окончания школы  можно работать, в стоматологических кабинетах, стоматологических лечебных учреждениях, стоматологических складах и фирмах.

Форма обучения:

– Стационарная

ОБУЧЕНИЕ 1 ГОД