TECHNIK INFORMATYK

Na tym kierunku zdobędziesz wiedzę z zakresu informatyki, by w przyszłości móc pracować w branży IT. Nauczysz się: 

  • montażu i obsługi komputera oraz urządzeń peryferyjnych
  • projektowania, wdrażania i administrowania sieciami komputerowymi
  • projektowania i administrowania bazami danych
  • tworzenia i administrowania witrynami i aplikacjami internetowymi

 Po ukończeniu szkoły będziesz mógł podjąć pracę jako:

  • instalator sprzętu komputerowego
  • projektant i programista baz danych
  • administrator sieci komputerowych
  • instalator i administrator systemów operacyjnych
  • administrator baz danych