TERRA NOVA

Kurs opieki i pielęgnacji osób niepełnosprawnych

Kurs opieki i pielęgnacji osob niepełnosprawnych

Kurs Opieki i Pielęgnacji to kurs, który zapewnia szkolenie w zakresie opieki i pielęgnacji osób niepełnosprawnych. Ma on na celu pomóc kursantom zrozumieć potrzeby osób niepełnosprawnych, a także jak mogą zapewnić im opiekę. Kursanci dowiadują się o różnych rodzajach niepełnosprawności, takich jak zaburzenia fizyczne i psychiczne, upośledzenia sensoryczne i niepełnosprawność intelektualna. Uczą się również, jak leczyć wspólne urazy związane z tymi warunkami.

Kurs wykorzystuje filmy i inne zasoby, aby nauczyć kursantów temu, jak opiekować się osobami niepełnosprawnymi. Obejmuje również tematy takie jak odżywianie, higiena, mobilność i wiele innych. Jest to świetny sposób dla każdego, kto chce dowiedzieć się więcej o opiece nad osobami niepełnosprawnymi!

Informacja o kursie opieki i pielęgnacji osób niepełnosprawnych

Cel szkolenia:  zdobycie cennej wiedzy dotyczącej podstaw psychologii opieki nad osobą starszą i niepełnosprawną, umiejętności związanych z pracą opiekuna, pielęgnacją i zabiegami higienicznymi osób starszych i niepełnosprawnych. Uczestnik nabywa umiejętności związane z żywieniem i dietą osoby starszej i niepełnosprawnej. Szkolenie zawiera także podstawy pierwszej pomocy przedmedycznej w opiece nad osobą starszą i niepełnosprawną. Szkolenia prowadzone są w trybie indywidualnym, dlatego prowadzimy nabór ciągły (oznacza to, że nie musi zebrać się minimalna liczba uczestników w danym terminie). Naukę rozpoczynasz w dowolnym czasie i w wybranym przez siebie tempie realizujesz program. Dokumentacja: Po pozytywnie zrealizowanym szkoleniu wystawiane są dokumenty (zgodnie z zamówieniem) wydane przez NIEPUBLICZNA PLACÓWKA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO INSTYTUT ROZWOJU TERRA NOVA (Numer RSPO: 478483). Na dokumentacji nie ma zapisu o trybie i formie kształcenia. Po zakupie: otrzymujesz materiał szkoleniowy i certyfikat w formie PDF lub drukowany.