Technik uslug pocztowych i finansowych

Usługi pocztowo-finansowe to dynamiczna branża. W czasach intensywnego rozwoju handlu internetowego wybór kierunku Technik usług pocztowych i finansowych to doskonały wybór.

Czego możesz się nauczyć?

Przyjmowania, przewozu, doręczania i wydawania przesyłek pocztowych i kurierskich.

Prowadzenia promocji i aktywnej sprzedaży towarów i usług świadczonych przez operatora.

Wykonywania czynności rozdzielczo-ekspedycyjnych oraz prowadzenia dokumentacji.

Prowadzenia obrotu pieniężnego i usług bankowych.

Przedmioty

Przesyłki w obrocie krajowym i zagranicznym.

Podstawy działalności gospodarczej w usługach pocztowych i finansowych.

Obrót towarowy.

Usługi pocztowe i kurierskie.

Usługi finansowe.

Usługi ekspedycyjne i przewozowe.

Usługi pocztowo-finansowe w praktyce.

Realizowanie prac rozdzielczo-ekspedycyjnych.

Obrót towarowy w praktyce.

Język obcy w usługach pocztowych i finansowych.

Kwalifikacje

Świadczenie usług pocztowych, finansowych i kurierskich oraz w zakresie obrotu towarowego – egzamin zdawany po I semestrze.

Wykonywanie zadań rozdzielczo – ekspedycyjnych w usługach pocztowych i kurierskich – egzamin zdawany po II semestrze.

Zatrudnienie

W urzędach i agencjach pocztowych, a także w firmach kurierskich i spedycyjnych.

Nauka w szkole trwa 1 rok, kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe przeprowadzanym przez OKE, zajęcia odbywają się w systemie zaocznym (dwa weekendy w miesiącu), słuchacze odbywają praktyki zawodowe.