Technik informatyk

Doskonala płatna kariera w informatyce w Polsce lub innych krajach UE, w firmach z sektora IT, wielkich korporacjach, jak i we własnych dochodowych działalnościach. Technik informatyk należy do faworytów rynku pracy.

Czego możesz się nauczyć?

Programowania.

Projektowania i zakładania baz danych i ich oprogramowania aplikacyjnego.

Administrowania bazami danych i systemami przetwarzania informacji.

Dobierania konfiguracji sprzętu i oprogramowania dla różnych zastosowań.

Obsługiwania lokalnych sieci komputerowych i nadzorowania ich pracy.

Przedmioty

Systemy operacyjne.

Urządzenia techniki komputerowej.

Sieci komputerowe.

Działalność gospodarcza w branży informatycznej.

Język angielski zawodowy.

Systemy baz danych.

Witryny i aplikacje internetowe.

Diagnostyka i naprawa urządzeń techniki komputerowe.

Administracja sieciowymi systemami operacyjnymi.

Projektowanie i montaż lokalnych sieci komputerowych.

Administracja bazami danych.

Programowanie aplikacji internetowych.

Kwalifikacje

Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci – egzamin zdawany pod koniec III semestru.

Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych – egzamin zdawany pod koniec IV semestru.

Zatrudnienie

Wszędzie tam gdzie jest wprowadzana informatyzacja. Typowe stanowiska pracy proponowane technikom informatykom to: administrator, projektant, programista.

Nauka w szkole trwa 2 lata, kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe przeprowadzanym przez OKE, zajęcia odbywają się w systemie zaocznym (dwa weekendy w miesiącu), słuchacze odbywają praktyki zawodowe.