Skip to content

Technik usług
kosmetycznych

Technik usług kosmetycznych

Profesjonalne przygotowanie do wykonywania zabiegów kosmetycznych dla twarzy i ciała

Uczeń zdobędzie wiedzę w zakresie kosmetologii, zyska umiejętności pielęgnacji skóry, umiejętności makijażu. Absolwent będzie mógł pracować w salonach kosmetycznych, a także prowadzić indywidualną działalność gospodarczą świadcząc usługi w kosmetologii

Po zakończeniu nauki w naszej szkole absolwent zdobędzie wiedzę w takich dziedzinach:

– wykonywania zabiegów w zakresie kosmetyki pielęgnacyjnej, leczniczej i upiększającej,

– wykonywania zabiegów fizykoterapeutycznych z uwzględnieniem wskazań i przeciwwskazań,

– ustalania rodzaju zabiegów kosmetycznych zgodnie z rozpoznaniem, posługiwania się nomenklaturą używaną w światowej kosmetyce i kosmetologii,

– diagnozowania w oparciu o przeprowadzone badania skóry i jej przydatków, odróżniania skóry zdrowej od chorobowo zmienionej,

– charakteryzowania składu preparatów powszechnie używanych w kosmetyce oraz ich działania na skórę i organizm.

Słuchacz zobowiązuje się do uiszczenia jednorazowej semestralnej opłaty w wysokości 150zł za osobiste materiały potrzebne do wykonywania praktycznych zajęć.

Tryb nauki: zaoczne

2 LATA NAUKI

ТЕХНІК ПОСЛУГ КОСМЕТИЧНИХ

Підготовка професіоналів для здійснення косметичних процедур обличчя і тіла

Zawód: Technik usług kosmetycznych — 514207

Учень набуває знання та навики в області косметології, догляду за шкірою та макіяжу. Випускник може працювати в салонах краси, а також вести підприємницьку діяльність в сфері косметології.

Після навчання в нашій школі випускник має право на:

  • проведення лікувальних і декоративних процедур,
  • проведення фізіотерапевтичних процедур,
  • визначення типу косметичних процедур відповідно діагнозу,
  • діагностику на основі проведених досліджень шкіри,
  • підбір складу препаратів, що використовуються в косметології, та їх вплив на шкіру і організм.
Студент зобов’язується сплатити одноразовий внесок за семестр у розмірі 150 злотих за особисті матеріали, необхідні для виконання практичних занять.

Форма навчання: заочна.

НАВЧАННЯ 2 РОКИ

Техник услуг косметичних

Подготовка профессионалов  для осуществления косметических процедур лица и тела

Zawód: Technik usług kosmetycznych – 514207

Ученик развивается в области косметологии, приобретает навыки ухода за кожей, учится макияжу. Выпускник имеет право работать в салонах красоты, а также вести предпринимательскую деятельность в косметологии.

После обучения в нашей школе выпускник имеет право на:

  • проведение лечебных и декоративных процедур,
  • проведение физиотерапевтических процедур,
  • определение типа косметических процедур в соответствии с диагнозом,
  • диагностика на основе проведенных исследований кожи,
  • квалификация состава препаратов, обычно используемых в косметике, и их влияние на кожу и организм.

Студент обязуется оплатить за семестр 150 злотых за личные материалы, необходимые для проведения практических занятий.

Форма обучения:

– Заочная

ОБУЧЕНИЕ 2 ГОДА