Warning: Undefined array key "body_background_image_tablet" in /home/users/h740926/public_html/terranova.edu.pl/wp-content/plugins/elementor/includes/base/controls-stack.php on line 1487
04 Technik sterylizacji medycznej - TERRA NOVA Skip to content

Technik sterylizacji
medycznej

Technik sterylizacji medycznej – 321104

https://youtu.be/imV7hw6w6R8

Technik sterylizacji medycznej przeprowadza i dokumentuje czyszczenie, wykonuje dezynfekcję i sterylizację medyczną z uwzględnieniem obowiązujących procesów i procedur, przeprowadza kontrole

procesów dezynfekcji i sterylizacji,  prowadzi dokumentację mycia, dezynfekcji i sterylizacji medycznej.

 

Czego możesz się nauczyć:

– prowadzenia dokumentacji wszystkich wykonanych czynności,

– kontroli sprzętu pod względem jakościowym i ilościowym,

– mycia i dezynfekcji manualnej narzędzi,

– przygotowywania roztworów preparatów myjących i dezynfekcyjnych,

– mycia i dezynfekcji maszynowej narzędzi,

– obsługi maszyn do mycia i dezynfekcji,

– kontroli procesu mycia,

– kontroli procesu dezynfekcji,

– demontażu narzędzi przed myciem i dezynfekcją,

– montażu narzędzi przed sterylizacją,

– pakietowania i sterylizacji narzędzi, bielizny operacyjnej i materiału            opatrunkowego,

– przygotowania pakietów okolicznościowych,

– obsługi sterylizatorów,

– kontroli procesu sterylizacji.

 

Przedmioty:

– podstawy przedsiębiorczości

– działalność gospodarcza w ochronie zdrowia

– język obcy w ochronie zdrowia

– język migowy

– zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy

– technologia sterylizacji, mycia i dezynfekcji

– wykonywanie dekontaminacji medycznej

– zastosowanie technologii informatycznej w ochronie zdrowia

– sterylizacja w stomatologii

 

Zatrudnienie:

Jako technik sterylizacji medycznej możesz pracować we wszystkich podmiotach świadczących usługi sterylizacji, m.in. w sterylizatorniach centralnych oraz w pracowni endoskopowej i gabinecie stomatologicznym, podręcznej sterylizatorni na bloku operacyjnym oraz pracowni mikrobiologii.

 

Tryb kształcenia:

– Zaoczny

1 ROK NAUKI

Технік медичної стерилізації – 321104

https://youtu.be/imV7hw6w6R8

Технік медичної стерилізації проводить медичну документацію, здійснює очищення, дезінфекцію та стерилізацію медичних пристроїв, що використовуються при діагностиці та лікуванні захворювань.

 

Чого навчишся?


– контроль процесу стерилізації;

– ведення обліку всіх виконаних робіт;

– ручне очищення та дезінфекція інструментів;

– приготування розчинів для миючих та дезінфікуючих препаратів;

– машинне миття та дезінфекція інструментів;

– обслуговування машин для очищення та дезінфекції;

– контроль процесу миття та дезінфекції;

– контроль устаткування дезінфекції;

– пакування інструменту;

– стерилізація та упаковка інструментів, хірургічної білизни та перев’язувального матеріалу різними методами.

 

Предмети:


– інформаційні технології у охороні здоров’я

– стерилізація у стоматології

– основи підприємництва

– економічна діяльність у сфері охорони здоров’я

– іноземна мова у охороні здоров’я

– анатомія

– фізіологія

– перша допомога

– технологія миття та дезінфекції

– технологія стерилізації

– медична дезактивація

 

Працевлаштування:

Після закінчення навчання можна працювати в:


– ендоскопічних кабінетах;

– стоматологічних кабінетах;

– кабінети мікробіології.

 

Форма навчання:

– Заочна

 

НАВЧАННЯ 1 РІК

Техник медицинской стерилизации -321104

https://youtu.be/imV7hw6w6R8

Техник медицинской стерилизации проводит медицинскую документацию, осуществляет очистку, дезинфекцию и стерилизацию медицинских устройств, используемых при диагностике и лечении заболеваний.

 

Чему научишься?

– контроль процесса стерилизации;

– ведение учета всех выполненных работ;

– ручная очистка и дезинфекция инструментов;

– приготовление растворов для моющих и дезинфицирующих препаратов;

– машинная мойка и дезинфекция инструментов;

– обслуживание машин для очистки и дезинфекции;

– контроль процесса мойки и дезинфекции;

– контроль оборудования для дезинфекции;

– упаковка инструмента;

– стерилизация и упаковка инструментов, хирургического белья и перевязочного материала различными методами.

 

Предметы:

– информационные технологии в здравоохранении

– стерилизация в стоматологии

– основы предпринимательства

– экономическая деятельность в сфере здравоохранения

– иностранный язык в здравоохранении

– анатомия

– физиология

– первая помощь

– технология мойки и дезинфекции

– технология стерилизации

– медицинская дезактивация

 

Трудоустройство:

После окончания обучения можно работать в:

– эндоскопических кабинетах;

– стоматологических кабинетах;

– кабинетах микробиологии.

 

Форма обучения:

– Заочная

ОБУЧЕНИЕ 1 ГОД