Technik bezpieczeństwa i higieny pracy (Technik BHP)

block-42

Wszystkie firmy muszą przeprowadzać szkolenia BHP dla pracowników. Technik BHP może rozwijać karierę doradczą i sprzedawać usługi konsultacyjne w całym kraju.

Czego możesz się nauczyć?

Oceniania i kontrolowania stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy.

Prowadzenia doradztwa w zakresie obowiązujących zasad i przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz doboru środków ochrony indywidualnej i zbiorowej.

Ustalania zgodności z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy obiektów i urządzeń technicznych oddawanych do użytku.

Oceniania ryzyka zawodowego powodowanego przez czynniki chemiczne, fizyczne i biologiczne występujące w środowisku oraz określania sposobów ich ograniczania i eliminowania.

Ustalania okoliczności przyczyn i ekonomicznych skutków wypadków oraz formułowania wniosków profilaktycznych.

Przedmioty

Podstawy prawa pracy.

Techniczne bezpieczeństwo pracy.

Ocena ryzyka zawodowego.

Język obcy zawodowy w bezpieczeństwie i higienie pracy.

Ergonomia w procesie pracy.

Zagrożenia w środowisku pracy.

Ustalanie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych.

Zarządzanie systemami bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zatrudnienie

We wszystkich zakładach pracy, w komórkach zajmujących się bezpieczeństwem i higieną pracy.

Nauka w szkole trwa 1,5 roku, kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe przeprowadzanym przez OKE, zajęcia odbywają się w systemie zaocznym (dwa weekendy w miesiącu), słuchacze odbywają praktyki zawodowe.