Technik rachunkowości

Technik rachunkowości potrzebny jest w każdej firmie. Specjalistom w tej dziedzinie nie grozi utrata pracy z powodu rozwoju technologicznego. Po jego ukończeniu zawód Technika rachunkowości pomoże nie tylko w zdobyciu stabilnego zatrudnienia, ale też w prowadzeniu własnej działalności.

Czego możesz się nauczyć?

Prowadzenia rachunkowości.

Dokonywania rozliczeń finansowych.

Dokonywania kontroli dokumentów księgowych oraz poprawiania błędów księgowych w dokumentach i na kontach księgowych.

Sporządzania oraz przygotowywania do weryfikacji sprawozdania finansowego.

Przechowywania dokumentacji księgowej.

Nadzorowania terminowej spłaty zobowiązań i ściągania należności i roszczeń.

Wykonywania czynności planistycznych i analitycznych.

Przedmioty

Działalność gospodarcza w branży ekonomicznej.

Język obcy w rachunkowości – język angielski.

Rachunkowość finansowa.

Wynagrodzenia i podatki.

Dokumentacja biurowa.

Biuro rachunkowe.

Biuro wynagrodzeń i podatków.

Zatrudnienie

W biurach rachunkowych przedsiębiorstw: produkcyjnych, handlowych i usługowych; w bankach, w przedsiębiorstwach i towarzystwach ubezpieczeniowych oraz w jednostkach samorządu terytorialnego.

Nauka w szkole trwa 2 lata, kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe przeprowadzanym przez OKE, zajęcia odbywają się w systemie zaocznym (dwa weekendy w miesiącu), słuchacze odbywają praktyki zawodowe.