Skip to content
Szkoła z uprawnieniami szkoły publicznej

Europejska Szkoła Integracji Społecznej ​

Terra nova

Opole

Nasze kierunki:
 
 • OPIEKUN MEDYCZNY

 • TECHNIK MASAŻYSTA

 • OPIEKUNKA DZIECIĘCA

 • TECHNIK STERYLIZACJI MEDYCZNEJ

 • TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH

 • TECHNIK ADMINISTRACJI

 • TECHNIK BHP

 • FLORYSTA

 • ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

 

NAUKA BEZPŁATNA!

Warunkiem ukończenia szkoły jest posiadanie 50% frekwencji z każdego przedmiotu.

Nie ma żadnych ukrytych opłat!

Szkoły Terra Nova posiadają wieloletnie doświadczenie w kształceniu słuchaczy nie tylko z Polski ale również z zagranicy w najbardziej pożądanych zawodach na rynku. Komunikujemy się w kilku językach: polskim, ukraińskim, rosyjskim, angielskim. Szkoła umożliwia odbycie obowiązkowych praktyk zawodowych w ponad 40 placówkach i instytucjach w Opolu. Szkoły Terra Nova posiadają wszelkie uprawnienia do przeprowadzania egzaminów państwowych. Po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminów absolwenci z zagranicy otrzymują pozwolenie na pracę. Są też zwolnieni są z konieczności zdawania egzaminu z języka polskiego.

Terra Nova udostępnia bezpłatne konsultacje imigracyjne dla obcokrajowców oraz organizuje spotkania z przedstawicielami agencji zatrudnienia oraz przedstawicielami pracodawców.

Szkoła Terra Nova wpisane są do Rejestru RSPO: https://rspo.mein.gov.pl/rspo/272963

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH DO NASZEGO SEKRETARIATU:

 OPOLE ul. 1 Maja 9/18 (naprzeciw Dworca PKP)

 • tel. 504 915 020, 786 930 813, 797 933 025
 • mail: opole@terranova.edu.pl

SEKRETARIAT CZYNNY:

 • poniedziałek – piątek w godz. 9.00 – 17.00
 • sobota w godz. 9.00 – 13.00

 

 

TERRA NOVA – TWOJA ZAWODOWA PRZYSZŁOŚĆ

O nas

Dlaczego TERRA NOVA?

Najlepsze warunki dla uzyskania nowego zawodu!

Bez ukrytych opłat!

Nauka za darmo!

Na wszystkie kierunki!

Nie wymagamy matury!

Europejska Szkoła Integracji Społecznej Terra Nova to miejsce, w którym można zdobyć wykształcenie w najbardziej pożądanych zawodach na rynku pracy. Szkoła daje możliwość zdobycia nowych kompetencji, a w efekcie uzyskania nowego zawodu i ciekawej pracy.

Aby zostać słuchaczem szkoły policealnej trzeba mieć ukończoną szkołę średnią. NIE WYMAGAMY MATURY, NIE MA EGZAMINÓW WSTĘPNYCH. O dostaniu się do szkoły decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc jest ograniczona. 

Rekrutacja odbywa się dwa razy w roku. 

 • Nabór letni (od czerwca do września, zajęcia rozpoczynają się w II połowie września)
 • Nabór zimowy (od grudnia do lutego, zajęcia rozpoczynają się w II połowie lutego)

 

Nauka odbywa się w trybie stacjonarnym (zajęcia we wszystkie piątki od godz. 16.20 – 20.00, soboty i niedziele 9.00 – 17.00) lub zaocznym (zajęcia w soboty i niedziele, 2 razy w miesiącu) w zależności od kierunku.

Podczas edukacji słuchacze muszą odbyć obowiązkowe praktyki zawodowe. 

Na kierunkach zaocznych – 140 godz. 

Na kierunkach stacjonarnych – 140 lub 210 godzin w zależności od kierunku. 

Warunkiem kontynuacji nauki jest uzyskanie 50% frekwencji.

Do szkoły policealnej TERRA NOVA może dostać się praktycznie każdy, kto spełni niezbyt wygórowane wymogi formalne:

– Należy mieć ukończone 18 lat – albo w momencie zapisu, albo w roku kalendarzowym, w którym
podejmuje się naukę.
– Należy posiadać pełne wykształcenie średnie lub wykształcenie średnie techniczne/branżowe

Szkoła jest doskonale wyposażona w sprzęt niezbędny do praktycznej nauki zawodu. Zapewnia wszelkie materiały i przybory niezbędne do zajęć. 

Nauczyciele, to ludzie z pasją lubiący swoją pracę, mający świetny kontakt ze słuchaczami.  

Wychodząc naprzeciw uczniom z zagranicy, by ułatwić im aklimatyzację prowadzimy kurs języka polskiego i kurs integracyjny.  

Terra Nova posiada uprawnienia szkoły publicznej, w której realizowany jest program Ministerstwa Edukacji Narodowej. 

Nauka kończy się egzaminem państwowym potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie. Po zakończonej edukacji otrzymuje się świadectwo ukończenia szkoły policealnej oraz dyplom.  

Nasze Kierunki

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY

UWAGA! Wysłanie wniosku nie jest równoznaczne z rejestracją. W celu zapisania się do szkoły, zapraszamy do sekretariatu z kompletem dokumentów (szczegóły w zakładce WYMAGANE DOKUMENTY)

Wymagane Dokumenty

 WYMAGANE DOKUMENTY:

 • ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA SZKOŁY ŚREDNIEJ
 • DOWÓD OSOBISTY
 • 2 ZDJĘCIA LEGITYMACYJNE
 • WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY – wypełnia się na miejscu w sekretariacie
 • UBEZPIECZENIE SZKOLNE (obowiązkowe, możliwość opłacenia zdalnie, informacja w sekretariacie)
 • ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE (po przyjęciu wniosku wydajemy skierowanie na badania, zaświadczenie od lekarza należy dostarczyć do 10 sierpnia)
 • UMOWA O KSZTAŁCENIE – podpisywana na miejscu w sekretariacie

WYMAGANE DOKUMENTY OD OBCOKRAJOWCÓW:

 • ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA SZKOŁY ŚREDNIEJ (11 klas)/ DYPLOM wraz z dodatkiem z ocenami
 • TŁUMACZENIE ŚWIADECTWA/ DYPLOMU WRAZ Z DODATKIEM Z OCENAMI u polskiego tłumacza przysięgłego
 • PASZPORT
 • KARTA POBYTU/ WIZA/ PIĘCZĄTKA W PASZPORCIE Z INFORMACJĄ O NADANIU WNIOSKU/ POTWIERDZENIE Z POCZTY O NADANIU DOKUMENTÓW DO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO
 • 2 ZDJĘCIA LEGITYMACYJNE
 • WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY – wypełnia się na miejscu w sekretariacie
 • UBEZPIECZENIE SZKOLNE (obowiązkowe, możliwość opłacenia zdalnie, informacja w sekretariacie)
 • ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE (po przyjęciu wniosku wydajemy skierowanie na badania, zaświadczenie od lekarza należy dostarczyć do 10 sierpnia)
 • UMOWA O KSZTAŁCENIE – podpisywana na miejscu w sekretariacie

WPISOWE:

 • 250zł dla Cudzoziemców, których legalny, udokumentowany pobyt (wiza/karta) na terytorium RP jest krótszy niż trzy miesiące bądź jeśli znajdują się poza granicami RP,
 • BRAK OPŁATY dla obywateli RP, kandydatów z ukraińskim obywatelstwem posiadających kartę Polaka, zezwolenie na pobyt stały , zezwolenie na pobyt czasowy, wizę.
 • BRAK OPŁATY dla obywateli Ukrainy którzy przekroczyli granice po 24.02.2022 na mocy Dz.U. 2022 poz. 583 , a którzy zobowiązują się opłacać czesne w okresie trwania nauki

PŁATNOŚCI MOŻNA DOKONAĆ GOTÓWKĄ
W SEKRETARIACIE LUB PRZELEWEM

(POTWIERDZENIE PRZELEWU NALEŻY PRZESŁAĆ NA ADRES SEKRETARIATU)

SZKOŁA TERRA NOVA OPOLE nr konta
29 1020 5226 0000 6602 0687 4525

W tytule proszę wpisać imię i nazwisko oraz kierunek nauki.

Dla przelewów międzynarodowych Opole:

SWIFT: BPKOPLPW, IBAN: 29 1020 5226 0000 6602 0687 4525

AKTUALNOŚCI

Nasi Partnerzy

Innowacje w firmie
Nowoczesne i niedrogie biuro rachunkowe

Towarzystwo
Ubezpieczeń

Przedszkole
Niepubliczne dla dzieci
od 3 do 6 lat

Tłumacz przysięgły języka ukraińskiego
Wrocław - Oława - Opole

Fundacja Ukraina
Integracja | Współpraca | Edukacja

Firma Transportowa
Nadija
Przeprowadzki Wrocław

Blog o emigracji w skorupce
Artykuły, konsultacje, wiadomości

Tłumacz przysięgły
jęz. ukraińskiego
Wrocław

Agencja zatrudnienia specjalizującą się
w pośrednictwie
między Polską a Ukrainą.

KONTAKT

Ресурс 29@3x

Europejska Szkoła Integracji Społecznej ​

TERRA NOVA

OPOLE

Sekretariat ul. 1 Maja 9/18
45-068 Opole piętro 1
Czynny:
Poniedziałek-piątek w godz. 9.00 – 17.00
Sobota w godz. 9.00 – 13.00
tel. 504 915 020, 786 930 813

mail: opole@terranova.edu.pl

Zajęcia odbywają się w Liceum Ogólnokształcącym nr 1 przy ul. Licealnej 3

NAPISZ DO NAS