TERRA NOVA

Europejska Szkoła Integracji Społecznej Terra Nova

Слой 1
Szkoła z uprawnieniami szkoły publicznej

Europejska Szkoła Integracji Społecznej ​

Terra nova

Wrocław

Zajęcia w szkole policealnej zaczynają się od 9 września

Rekrutacja obywateli Ukrainy przybylych do Polski po 24.02 2022 r.

Od 14 lipca rozpoczyna się nabór kandydatów obywatelstwa ukraińskiego, którzy przybyli do Polski po 24 lutego 2022 roku i przebywają w Polsce na podstawie Ustawy „O pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa” na wszystkie kierunki medyczne. Wyżej wymienione kandydaci będą przyjmowane bez wpisowego i kaucji, ale z miesięcznym czesnym za naukę w sumie trzysta złotych (koszt nauki na kierunkach medycznych 450- 550 zł). Opłata za naukę może zostać zniesiona w przypadku zmiany Ustawy „O pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa” o dofinansowanie nauki obywateli Ukrainy przybyłych do Polski po 24 lutego 2022 roku lub w przypadku zmiany statusu pobytowego takiego kandydata.

UWAGA!!!

Drodzy przyjaciele! Szkoły, policealna i medycyna TERRA NOVA we Wrocławiu, czasowo wstrzymują przyjmowanie podań do szkoły, od osób przebywających na terytorium Ukrainy, do czasu wyjaśnienia sytuacji z uzyskaniem zezwolenia na wyjazd (odroczenie mobilizacji) od komisarzy wojskowych Ukrainy. Po pozytywnym rozstrzygnięciu większości kandydatów przez komisarzy wojskowych, zbiór wniosków z Ukrainy będzie kontynuowany.

Zasady rekrutacji na rok szkolny 2022/2023 w szkołach policealnych Terra Nova we Wrocławiu

 
 23 maja 2022 r. rozpoczyna się nabór na kierunki medyczne:

 – Technik sterylizacji medycznej – 1 rok
 – Asystentka stomatologiczna – 1 rok
 – Higienistka stomatologiczna – 2 lata
 – Technik masażysta – 2 lata
 – Terapeuta zajęciowy – 2 lata
 – Opiekun medyczny – 1,5 roku
 – Asystent osoby niepełnosprawnej – 1 rok

 11 lipca rozpoczyna się rekrutacja na następujące obszary:
 – Technik BHP – 1,5 roku
 – Technik Administracyjny – 2 lata

Uwaga! Nie będzie letniej rekrutacji na kierunek Technik usług kosmetycznych we Wrocławskim oddziale. Można się zapisać na ten kierunek w naszej szkole w Opolu

!!!WAŻNY KOMUNIKAT!!!

Drodzy przyjaciele! W związku z rozpoczęciem rekrutacji do naszych szkół policealnych na rok 2022/2023. Informujemy, że szkoły policealne i zawodowe, które kształcą dorosłych, od kwietnia zostały pozbawione możliwości bezpłatnego nauczania Ukraińców zgodnie z Ustawą z dnia 12 marca 2022 r. „O pomocy narodowi Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju”.

Oto wyciąg tekstu z listów, które otrzymują już szkoły policealne i zawodowe w Polsce:

„Szkoły nie otrzymują dotacji na słuchaczy będących obywatelami Ukrainy, których pobyt na terytorium Polski jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust 1 USTAWY z dnia 12 marca 2022 r. „O pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa””.

Zaapelowaliśmy do Ministerstwa Oświaty i Sejmu o ponowne przeanalizowanie tej Ustawy, bo widzimy tu niesprawiedliwość wobec Ukraińców, którzy wbrew swojej woli trafili do kategorii ludzi, wskazanych w Ustawie z dnia 12 marca 2022 r. „O pomocy narodowi Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju”.

W związku z tym informujemy wszystkich, którzy chcą wstąpić do naszych szkół w celu bezpłatnej edukacji, że do 14 lipca nie przyjmujemy obywateli Ukrainy, którzy podlegają pod Ustawę z dnia 12 marca 2022 r. (tj. tych co przyjechali do Polski po 24 lutym).

Walczmy! W zależności od przebiegu wyników, do 14 lipca zostanie wypracowany schemat przyjęć dla tej kategorii obywateli Ukrainy.

Z poważaniem,

Sergiy Chulkov

KIERUNKI:

TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH (rekrutacja w Opole)

– TECHNIK ADMINISTRACJI

– TECHNIK BHP

– TECHNIK STERYLIZACJI MEDYCZNEJ

– TECHNIK MASAŻYSTA

– ASYSTENTKA STOMATOLOGICZNA

– HIGIENISTKA STOMATOLOGICZNA

– ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

NAUKA BEZPŁATNA!

Warunkiem ukończenia szkoły jest posiadanie 50% frekwencji z każdego przedmiotu.

Nie ma żadnych ukrytych opłat!

 

 

 

 

 

Szkoły Terra Nova posiadają wieloletnie doświadczenie w kształceniu słuchaczy nie tylko z Polski, ale również z zagranicy w najbardziej pożądanych zawodach na rynku.

Komunikujemy się w kilku językach: polskim, ukraińskim, rosyjskim, angielskim.

Szkoły Terra Nova posiadają wszelkie uprawnienia do przeprowadzania egzaminów państwowych.

Po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminów absolwenci z zagranicy otrzymują pozwolenie na pracę. Są też zwolnieni są z konieczności zdawania egzaminu z języka polskiego.

 

Szkoły Terra Nova wpisane są do Rejestru RSPO:

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH Z KOMPLETEM DOKUMENTÓW DO SEKRETARIATU:

WROCŁAW ul. Przedmiejska 6-10

 • tel. 507 790 230, 502 476 322
 • mail: wroclaw2@terranova.edu.pl

SEKRETARIAT CZYNNY:

 • od poniedziałku do czwartku w godz. 9.00 – 17.00
 • środa: wolne
 • piątek: 9.00 – 20.00
 • sobota: 9.00 – 14.00
 • niedziela: 9.00 – 14.00

TERRA NOVA – TWOJA ZAWODOWA PRZYSZŁOŚĆ

REKRUTACJA ZDALNA OD 6 CZERWCA!

Od 6 czerwca rozpoczynamy rekrutację kandydatów spoza terytorium Polski do szkoły policealnej Terra Nova we Wrocławiu i w Opolu. 

Jak się zapisać ? Przedstawiam instrukcję krok po kroku:

 1. Kandydat musi wypełnić wniosek online

– do szkoły Europejska szkoła integracji społecznej terra nova we Wrocławiu https://forms.gle/C9bJfke84WAGJkYw5

– do Szkoły Medycznej Terra Nova we Wrocławiu https://docs.google.com/…/1_CNF…/edit

– do szkoły w Opolu https://forms.gle/coxGaT8gTLwQ1KvG9

 1. Wyślij na adres e-mail:

– do szkoły we Wrocławiu: rekrutacja@terranova.edu.pl

– do szkoły w opole: opole@terranova.edu.pl

zeskanuj następujące dokumenty:

 • Każdy dokument potwierdzający uzyskanie pełnego wykształcenia średniego wraz z aplikacją.
 • W przypadku zmiany nazwiska, akt małżeństwa lub inny dokument potwierdzający zmianę nazwiska.
 • Paszport.
 1. Sekretariat sprawdza dokumenty i czy wniosek jest poprawnie wypełniony. Wniosek musi być wypełniony w języku łacińskim. We wniosku należy wpisać nazwisko i nazwisko jak w paszporcie zagranicznym.
 2. Po pozytywnej decyzji sekretariatu kandydat kontaktuje się z polskim tłumaczem przysięgłym, w celu tłumaczenia dokumentów. Możemy podać dane kontaktowe tłumacza do kandydata, ale w Polsce jest wielu innych licencjonowanych tłumaczy przysięgłych, których dane można znaleźć w internecie.
 3. Jeśli zostaną wypełnione poprawnie i wszystkie czynności zostaną podjęte, szkoła podpisuje umowę i wysyła do kandydata e-mail ze skanem umowy i zgłoszeniem. Kandydat musi podpisać skany umowy i zgłoszenia oraz wysłać na nasz adres e-mail rekrutacja@terranovaedu.pl, wraz z dowodem wpłat.
 4. Szkoła wysyła wszystkie niezbędne dokumenty do uzyskania wizy i przekroczenia granicy na wskazany przez kandydata adres.

WAŻNE DLA UKRAINY!

 1. Jeśli kandydat do naszej szkoły jest kandydatem wojskowym, to aby jechać do Polski na naukę, trzeba uzyskać pozwolenie na urlop wojskowy, czyli dostarczyć do komisji wojskowej dokumenty otrzymane ze szkoły i uzyskać pozwolenie na opuszczenie kraju. Do uzyskania zezwolenia na wylot przyjmowane będą tylko osoby zapisane na kierunek stacjonarny.
 2. Aby edukacja była bezpłatna dla kandydatów z Ukrainy, trzeba uzyskać wizę. Do dnia dzisiejszego polski konsulat we Lwowie przyjmuje wnioski wizowe https://secure.e-konsulat.gov.pl/
 3. Po przyjeździe do Polski uczeń musi przyjść do szkoły, aby podpisać pierwotną umowę, oraz otrzymać skierowanie na badanie lekarskie.

Opłaty dla osób z rekrutacji zdalnej:

290zł – wpisowe + opłata za wysyłkę zaświadczenia

200zł – 1 rata kaucja

24,5zł – ubezpieczenie

Numer telefonu do kontaktu i konsultacji tel. 690 201 323, 502 476 322

Kontakty mailowo:

– Wrocław: rekrutacja@terranova.edu.pl

– Opole: opole@terranova.edu.pl

www.terranova.edu.pl

O nas

Dlaczego TERRA NOVA?

Najlepsze warunki dla uzyskania nowego zawodu!

Bez ukrytych opłat!

Nauka za darmo!

Na wszystkie kierunki!

Nie wymagamy matury!

Europejska Szkoła Integracji Społecznej Terra Nova to miejsce, w którym można zdobyć wykształcenie w najbardziej pożądanych zawodach na rynku pracy. Szkoła daje możliwość zdobycia nowych kompetencji, a w efekcie uzyskania nowego zawodu i ciekawej pracy.

Aby zostać słuchaczem szkoły policealnej trzeba mieć ukończoną szkołę średnią. NIE WYMAGAMY MATURY. O dostaniu się do szkoły decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc jest ograniczona. 

Rekrutacja odbywa się dwa razy w roku. 

 • Nabór letni (od czerwca do września, zajęcia rozpoczynają się od 1 września)
 • Nabór zimowy (od grudnia do lutego, zajęcia rozpoczynają się od 1 lutego)

Nauka odbywa się w trybie stacjonarnym (zajęcia we wszystkie piątki od godz. 16.00 – 20.00, soboty i niedziele) lub zaocznym (zajęcia w soboty i niedziele, 2 razy w miesiącu) w zależności od kierunku.

Podczas edukacji słuchacze muszą odbyć obowiązkowe praktyki zawodowe. 

Na kierunkach zaocznych – 140 godz. 

Na kierunkach stacjonarnych – 140 lub 210 godzin w zależności od kierunku. 

Warunkiem kontynuacji nauki jest uzyskanie 50% frekwencji. 

Szkoła jest doskonale wyposażona w sprzęt niezbędny do praktycznej nauki zawodu. Zapewnia wszelkie materiały i przybory niezbędne do zajęć. 

Nauczyciele, to ludzie z pasją lubiący swoją pracę, mający świetny kontakt ze słuchaczami.  

Wychodząc naprzeciw uczniom z zagranicy, by ułatwić im aklimatyzację prowadzimy kurs języka polskiego i kurs integracyjny.  

Terra Nova posiada uprawnienia szkoły publicznej, w której realizowany jest program Ministerstwa Edukacji Narodowej. 

Nauka kończy się egzaminem państwowym potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie. Po zakończonej edukacji otrzymuje się świadectwo ukończenia szkoły policealnej oraz dyplom.  

Wymagane Dokumenty

 WYMAGANE DOKUMENTY:

 • ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA SZKOŁY ŚREDNIEJ
 • DOWÓD OSOBISTY
 • 2 ZDJĘCIA LEGITYMACYJNE
 • WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY – wypełnia się na miejscu w sekretariacie
 • UBEZPIECZENIE SZKOLNE (obowiązkowe, możliwość opłacenia zdalnie, informacja w sekretariacie)
 • ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE (po przyjęciu wniosku wydajemy skierowanie na badania, zaświadczenie od lekarza należy dostarczyć do końca lutego 2022)
 • UMOWA O KSZTAŁCENIE – podpisywana na miejscu w sekretariacie

WYMAGANE DOKUMENTY OD OBCOKRAJOWCÓW:

 • ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA SZKOŁY ŚREDNIEJ (11 klas)/ DYPLOM wraz z dodatkiem z ocenami
 • ORYGINAŁ TŁUMACZENIA ŚWIADECTWA/ DYPLOMU WRAZ Z DODATKIEM Z OCENAMI u polskiego tłumacza przysięgłego
 • PASZPORT
 • KARTA POBYTU/ WIZA/ PIĘCZĄTKA W PASZPORCIE Z INFORMACJĄ O NADANIU WNIOSKU/ POTWIERDZENIE Z POCZTY O NADANIU DOKUMENTÓW DO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO
 • 2 ZDJĘCIA LEGITYMACYJNE
 • WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY – wypełnia się na miejscu w sekretariacie
 • UBEZPIECZENIE SZKOLNE (obowiązkowe, możliwość opłacenia zdalnie, informacja w sekretariacie)
 
 • ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE (po przyjęciu wniosku wydajemy skierowanie na badania)
 • UMOWA O KSZTAŁCENIE – podpisywana na miejscu w sekretariacie

WPISOWE:

 • wpisowe wynosi 250zł i jest bezzwrotne bez względu na rezygnację przed rozpoczęciem nauki (płatne w dniu podpisania umowy)

PŁATNOŚCI MOŻNA DOKONAĆ GOTÓWKĄ
W SEKRETARIACIE LUB PRZELEWEM

(POTWIERDZENIE PRZELEWU NALEŻY PRZESŁAĆ NA ADRES SEKRETARIATU)

SZKOŁA TERRA NOVA WROCŁAW nr konta
23 1020 5226 0000 6902 0665 1386

W tytule proszę wpisać Wpisowe, imię i nazwisko oraz kierunek nauki.

Dla przelewów międzynarodowych Wrocław:

SWIFT: BPKOPLPW, IBAN: PL 23 1020 5226 0000 6902 0665 1386

Pobieramy kaucje w wysokości 400zł. Po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminu końcowego kaucja będzie zwracana. Rachunek do wpłaty kaucji: konto 59 1020 5242 0000 2602 0534 0510. Odbiorca płatności: Europejska Szkoła Integracji Społecznej Terra Nova. Tytuł przelewu: Kaucja, imię i nazwisko. Dla przelewów międzynarodowych Wrocław: SWIFT: BPKOPLPW, IBAN: PL 59 1020 5242 0000 2602 0534 0510

 

Jeśli uczysz się lub chciałbyś podjąć naukę połączoną z pracą mamy dla Ciebie doskonałą wiadomość!

 • Sfinansujemy 100% kosztów twojej nauki
 • Pokryjemy koszty zakwaterowania oraz dofinansujemy koszty dojazdu
 • Raz w roku otrzymasz bonus wakacyjny
 • Wykupimy dla Ciebie pakiet prywatnej opieki medycznej
 • Zapewnimy Ci dobrze płatną pracę w najlepszych firmach w Polsce.

Poniżej trochę informacji o samym projekcie:

Studiujepracuje.pl, to projekt skierowany do młodzieży, która chciałaby rozpocząć lub kontynuować naukę w Szkole Policealnej Terra Nova i w tym samym czasie podjąć dobrze płatną pracę w Polsce. Skierowany jest do młodzieży z rodzin zamożnych i niezamożnych, do młodzieży z dużych miast i małych miejscowości, do młodzieży, która chce się uczyć, usamodzielnić i osiągnąć coś w życiu.

Jesteśmy otwarci na kandydatów z całego Świata, z Europy wschodniej, Ukrainy, Białorusi, Rosji Mołdawii , Gruzji, ale również do młodych ludzi z Indii czy z Portugalii, tam młodzi ludzie borykają się z takimi samymi ograniczeniami  dostępu  do edukacji jak w Polsce, projekt kierujemy oczywiście również do  młodych,  ambitnych Polek i Polaków. 

Studiujepracuje.pl, to projekt na skalę międzynarodową, jedyny taki projekt w Polsce, projekt który dla ambitnych młodych ludzi  daje duże szanse rozwoju zawodowego, niezależnie od ich statusu społecznego, sytuacji finansowej rodzin z których pochodzą, daje im samodzielność i możliwość   zdobycia wykształcenia w Polsce. Szczególną grupą do której kierujemy nasz projekt są osoby z zagranicy,  które chcą rozpocząć naukę, do osób które już się uczą, one również mogą przystąpić do naszego projektu. Wiele osób które przyjeżdżają do Polski ma zdobyte wykształcenie w swoich krajach, jednak ich dyplomy nie są  honorowane w UE, a proces ich nostryfikacji jest trudny. Dziś często pracują na produkcji, wykonują proste prace. Przystępując do naszego projektu już po roku mogą to zmienić, mogą uzyskać dodatkowe kwalifikacje zawodowe, zatrudnić się w lepszej, bardziej ambitnej, zgodnej z ich oczekiwaniami lepiej płatnej pracy,  a po uzyskaniu dyplomu w Polsce mają otwarty rynek pracy, mogą pracować bez zezwolenia w Polsce oraz nie muszą zdawać egzaminu ze znajomości j. polskiego ubiegając się o status rezydenta długoterminowego

Każdy młody człowiek w wieku 18-25r życia, który  chciałaby rozpocząć lub kontynuować naukę w Szkole Policealnej Terra Nova, w ramach projektu przez cały okres nauki aż do ukończenia 26-roku życia otrzyma  od nas wymierne wsparcie w postaci:

 • Pokrycia 100% kosztów nauki
 • Pokrycia kosztów dojazdów do szkoły do 150 zł / miesiąc
 • Darmowej kwatery lub dopłaty do mieszkania w wysokości 600 zł / miesiąc
 • Ubezpieczenia w państwowym systemie opieki medycznej do wysokości 30.000 Euro oraz ubezpieczenia NNW
 • Pakietu komercyjnej opieki medycznej z dostępem do sieci placówek prywatnych i specjalistów na terenie całej Polski przez cały okres nauki
 • Bonusu wakacyjnego w wysokości 1800 zł / po roku uczestnictwa w projekcie
 • Dobrą, dobrze płatną pracę w cieszących się na rynku powodzeniem zawodach i branżach w dogodnej lokalizacji na terenie całego kraju.

Co trzeba zrobić, żeby przystąpić do projektu?

Wystarczy dokonać zapisu do Szkoły Policealnej Terra Nova, dobrać sobie dedykowaną pracę na jednym z naszych kontraktów, zarejestrować się przez naszą stronę studiujepracuje.pl, rozpocząć naukę i pracę  – to wszystko.

Jesteś zainteresowany ?
więcej informacji na
www.studiujepracuje.pl

Zachęcamy do obejrzenia filmu na
kanale YT o projekcie:
https://youtu.be/XhdbI5VI6wo

 

AKTUALNOŚCI

KONTAKT

Europejska Szkoła Integracji Społecznej ТЕRRA NOVA

 
SEKRETARIAT SZKOŁY NR 1
Budynek Zespołu Szkół Dolnośląskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego

ul. Wiśniowa  81, pok. 108

53-126 Wrocław

Czynny:

Poniedziałek-sobota w godz. 9.00 – 17.00 

Niedziela: nieczynne

tel. 502 476 344 (dla uczniów szkoły)

mail: wroclaw@terranova.edu.pl

SEKRETARIAT SZKOŁY NR 2

ul. Przedmiejska 6-10, pok. 19
54-201 Wrocław

Czynny:

Poniedziałek 9:00-17:00
Wtorek 9:00-17:00
Środa wolne
Czwartek 9:00-17:00
Piątek 9:00-20:00
Sobota 9:00-14:00
Niedziela 9:00-14:00

tel. 507 790 230, 502 476 322

mail: wroclaw2@terranova.edu.pl

NAPISZ DO NAS

Nasi Partnerzy

Innowacje
nowoczesne biuro rachunkowe

Towarzystwo Ubezpieczeniowe

Przedszkole Niepubliczne
dla dzieci od 3 do 6 lat

Tłumacz przysięgły języka ukraińskiego

Fundacja Ukraina
Integracja | Współpraca | Edukacja

Firma Transportowa Nadija
Przeprowadzki Wrocław

Blog o emigracji
Artykuły, konsultacje, wiadomości

Przystąp do projektu
studiujepracuje.pl

Jeden z największych portali pracy w Polsce

Agencja zatrudnienia