Skip to content
Szkoła z uprawnieniami szkoły publicznej

Szkoła Medyczna

Terra nova

Wrocław

Zajęcia w szkole policealnej zaczynają się od 9 września

Rekrutacja obywateli Ukrainy przybylych do Polski po 24.02 2022 r.

Od 14 lipca rozpoczyna się nabór kandydatów obywatelstwa ukraińskiego, którzy przybyli do Polski po 24 lutego 2022 roku i przebywają w Polsce na podstawie Ustawy „O pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa” na wszystkie kierunki medyczne. Wyżej wymienione kandydaci będą przyjmowane bez wpisowego i kaucji, ale z miesięcznym czesnym za naukę w sumie trzysta złotych (koszt nauki na kierunkach medycznych 450- 550 zł). Opłata za naukę może zostać zniesiona w przypadku zmiany Ustawy „O pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa” o dofinansowanie nauki obywateli Ukrainy przybyłych do Polski po 24 lutego 2022 roku lub w przypadku zmiany statusu pobytowego takiego kandydata.

UWAGA!!!

Drodzy przyjaciele! Szkoły, policealna i medycyna TERRA NOVA we Wrocławiu, czasowo wstrzymują przyjmowanie podań do szkoły, od osób przebywających na terytorium Ukrainy, do czasu wyjaśnienia sytuacji z uzyskaniem zezwolenia na wyjazd (odroczenie mobilizacji) od komisarzy wojskowych Ukrainy. Po pozytywnym rozstrzygnięciu większości kandydatów przez komisarzy wojskowych, zbiór wniosków z Ukrainy będzie kontynuowany.

!!!WAŻNY KOMUNIKAT!!!

Drodzy przyjaciele! W związku z rozpoczęciem rekrutacji do naszych szkół policealnych na rok 2022/2023. Informujemy, że szkoły policealne i zawodowe, które kształcą dorosłych, od kwietnia zostały pozbawione możliwości bezpłatnego nauczania Ukraińców zgodnie z Ustawą z dnia 12 marca 2022 r. „O pomocy narodowi Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju”.

Oto wyciąg tekstu z listów, które otrzymują już szkoły policealne i zawodowe w Polsce:

„Szkoły nie otrzymują dotacji na słuchaczy będących obywatelami Ukrainy, których pobyt na terytorium Polski jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust 1 USTAWY z dnia 12 marca 2022 r. „O pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa””.

Zaapelowaliśmy do Ministerstwa Oświaty i Sejmu o ponowne przeanalizowanie tej Ustawy, bo widzimy tu niesprawiedliwość wobec Ukraińców, którzy wbrew swojej woli trafili do kategorii ludzi, wskazanych w Ustawie z dnia 12 marca 2022 r. „O pomocy narodowi Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju”.

W związku z tym informujemy wszystkich, którzy chcą wstąpić do naszych szkół w celu bezpłatnej edukacji, że do 14 lipca nie przyjmujemy obywateli Ukrainy, którzy podlegają pod Ustawę z dnia 12 marca 2022 r. (tj. tych co przyjechali do Polski po 24 lutym).

Walczmy! W zależności od przebiegu wyników, do 14 lipca zostanie wypracowany schemat przyjęć dla tej kategorii obywateli Ukrainy.

Z poważaniem,

Sergiy Chulkov

Kierunki:
 • TERAPEUTA ZAJĘCIOWY
 • OPIEKUN MEDYCZNY
 • TECHNIK STERYLIZACJI MEDYCZNEJ
 • TECHNIK MASAŻYSTA
 • ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

 

 

Warunkiem ukończenia szkoły jest posiadanie 50% frekwencji z każdego przedmiotu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szkoły Terra Nova posiadają wieloletnie doświadczenie w kształceniu słuchaczy nie tylko z Polski, ale również z zagranicy w najbardziej pożądanych zawodach na rynku.

Komunikujemy się w kilku językach: polskim, ukraińskim, rosyjskim, angielskim.

Szkoły Terra Nova posiadają wszelkie uprawnienia do przeprowadzania egzaminów państwowych.

Po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminów absolwenci z zagranicy otrzymują pozwolenie na pracę. Są też zwolnieni są z konieczności zdawania egzaminu z języka polskiego.

Szkoły Terra Nova wpisane są do Rejestru RSPO:

 • Wrocław: https://rspo.mein.gov.pl/rspo/268571
 •  

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH DO SEKRETARIATU:

WROCŁAW ul. Przedmiejska 6-10

 • tel. 507 790 230, 502 476 322
 • mail: wroclaw2@terranova.edu.pl

SEKRETARIAT CZYNNY:

 • od poniedziałku do czwartku w godz. 9.00 – 17.00
 • środa: wolne
 • piątek: 9.00 – 20.00
 • sobota: 9.00 – 14.00
 • niedziela: 9.00 – 14.00

 

TERRA NOVA – TWOJA ZAWODOWA PRZYSZŁOŚĆ

REKRUTACJA ZDALNA OD 6 CZERWCA!

Od 6 czerwca rozpoczynamy rekrutację kandydatów spoza terytorium Polski do szkoły policealnej Terra Nova we Wrocławiu i w Opolu. 

Jak się zapisać ? Przedstawiam instrukcję krok po kroku:

 1. Kandydat musi wypełnić wniosek online

– do szkoły Europejska szkoła integracji społecznej terra nova we Wrocławiu https://forms.gle/C9bJfke84WAGJkYw5

– do Szkoły Medycznej Terra Nova we Wrocławiu https://forms.gle/xBLRRr5MLYTHaA9h7

– do szkoły w Opolu https://forms.gle/coxGaT8gTLwQ1KvG9

 1. Wyślij na adres e-mail:

– do szkoły we Wrocławiu: rekrutacja@terranova.edu.pl

– do szkoły w opole: opole@terranova.edu.pl

zeskanuj następujące dokumenty:

 • Każdy dokument potwierdzający uzyskanie pełnego wykształcenia średniego wraz z aplikacją.
 • W przypadku zmiany nazwiska, akt małżeństwa lub inny dokument potwierdzający zmianę nazwiska.
 • Paszport.
 1. Sekretariat sprawdza dokumenty i czy wniosek jest poprawnie wypełniony. Wniosek musi być wypełniony w języku łacińskim. We wniosku należy wpisać nazwisko i nazwisko jak w paszporcie zagranicznym.
 2. Po pozytywnej decyzji sekretariatu kandydat kontaktuje się z polskim tłumaczem przysięgłym, w celu tłumaczenia dokumentów. Możemy podać dane kontaktowe tłumacza do kandydata, ale w Polsce jest wielu innych licencjonowanych tłumaczy przysięgłych, których dane można znaleźć w internecie.
 3. Jeśli zostaną wypełnione poprawnie i wszystkie czynności zostaną podjęte, szkoła podpisuje umowę i wysyła do kandydata e-mail ze skanem umowy i zgłoszeniem. Kandydat musi podpisać skany umowy i zgłoszenia oraz wysłać na nasz adres e-mail rekrutacja@terranovaedu.pl, wraz z dowodem wpłat.
 4. Szkoła wysyła wszystkie niezbędne dokumenty do uzyskania wizy i przekroczenia granicy na wskazany przez kandydata adres.

WAŻNE DLA UKRAINY!

 1. Jeśli kandydat do naszej szkoły jest kandydatem wojskowym, to aby jechać do Polski na naukę, trzeba uzyskać pozwolenie na urlop wojskowy, czyli dostarczyć do komisji wojskowej dokumenty otrzymane ze szkoły i uzyskać pozwolenie na opuszczenie kraju. Do uzyskania zezwolenia na wylot przyjmowane będą tylko osoby zapisane na kierunek stacjonarny.
 2. Aby edukacja była bezpłatna dla kandydatów z Ukrainy, trzeba uzyskać wizę. Do dnia dzisiejszego polski konsulat we Lwowie przyjmuje wnioski wizowe https://secure.e-konsulat.gov.pl/
 3. Po przyjeździe do Polski uczeń musi przyjść do szkoły, aby podpisać pierwotną umowę, oraz otrzymać skierowanie na badanie lekarskie.

Opłaty dla osób z rekrutacji zdalnej:

290zł – wpisowe + opłata za wysyłkę zaświadczenia

200zł – 1 rata kaucja

24,5zł – ubezpieczenie

Numer telefonu do kontaktu i konsultacji tel. 690 201 323, 502 476 322

Kontakty mailowo:

– Wrocław: rekrutacja@terranova.edu.pl

– Opole: opole@terranova.edu.pl

www.terranova.edu.pl

O nas

Dlaczego
TERRA NOVA?

Najlepsze warunki dla uzyskania nowego zawodu!

Nie wymagamy matury!

Na wszystkie kierunki!

Nauka za darmo!

Bez ukrytych opłat!

Medyczna szkoła TERRA NOVA posiada uprawnienia szkoły publicznej w ramach, której realizowany jest program Ministerstwa Edukacji Narodowej. Szkoła daje możliwość rozwoju kompetencji zawodowych, a tym samym możliwość wyróżnienia się na rynku pracy. Każdy słuchacz może zdobyć dodatkowe wykształcenie dzięki nauce w naszej szkole policealnej. W szkole naukę może podjąć każdy, kto ma ukończoną szkołę średnią. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym oraz stacjonarnym. Szkoła kształci specjalistów zgodnie z wymogami rynku pracy.
Nauka kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie. Po zakończonej edukacji otrzymuje się świadectwo ukończenia szkoły policealnej oraz dyplom. W przypadku nowo przybyłych uczniów zagranicznych, aby jak najszybciej przystosować się, staramy się włączyć do harmonogramu kurs języka polskiego oraz kurs integracyjny. Rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych. O przyjęciu do szkoły decyduje kolejność składania zgłoszeń. Liczba miejsc jest ograniczona. Nabór prowadzimy dwa razy w ciągu roku: nabór letni od maja do września (zajęcia rozpoczynają się od września) oraz nabór zimowy od grudnia do lutego (zajęcia rozpoczynają się od lutego).

Nasze Kierunki

Poszukiwane zawody 2022 roku!

Rejestracja online pokazuje zainteresowanie danym kierunkiem Pana / Pani, natomiast nie oznacza ona zapisu na naukę do szkoły. Jeżeli interesuje Panią/Pana zapis na kierunek, prosimy o wizytę osobistą w sekretariacie szkoły ze wszystkimi dokumentami w czasie rekrutacji!

Wymagane Dokumenty

 WYMAGANE DOKUMENTY:

 • ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA SZKOŁY ŚREDNIEJ
 • DOWÓD OSOBISTY
 • 2 ZDJĘCIA LEGITYMACYJNE
 • WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY – wypełnia się na miejscu w sekretariacie
 • UBEZPIECZENIE SZKOLNE (obowiązkowe, możliwość opłacenia zdalnie, informacja w sekretariacie)
 • ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE (po przyjęciu wniosku wydajemy skierowanie na badania, zaświadczenie od lekarza należy dostarczyć do końca lutego 2022)
 • UMOWA O KSZTAŁCENIE – podpisywana na miejscu w sekretariacie

WYMAGANE DOKUMENTY OD OBCOKRAJOWCÓW:

 • ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA SZKOŁY ŚREDNIEJ (11 klas)/ DYPLOM wraz z dodatkiem z ocenami
 • ORYGINAŁ TŁUMACZENIA ŚWIADECTWA/ DYPLOMU WRAZ Z DODATKIEM Z OCENAMI u polskiego tłumacza przysięgłego
 • PASZPORT
 • KARTA POBYTU/ WIZA/ PIĘCZĄTKA W PASZPORCIE Z INFORMACJĄ O NADANIU WNIOSKU/ POTWIERDZENIE Z POCZTY O NADANIU DOKUMENTÓW DO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO
 • 2 ZDJĘCIA LEGITYMACYJNE
 • WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY – wypełnia się na miejscu w sekretariacie
 • UBEZPIECZENIE SZKOLNE (obowiązkowe, możliwość opłacenia zdalnie, informacja w sekretariacie)
 • ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE (po przyjęciu wniosku wydajemy skierowanie na badania)
 • UMOWA O KSZTAŁCENIE – podpisywana na miejscu w sekretariacie

WPISOWE:

 • wpisowe wynosi 250zł i jest bezzwrotne bez względu na rezygnację przed rozpoczęciem nauki (płatne w dniu podpisania umowy)

PŁATNOŚCI MOŻNA DOKONAĆ GOTÓWKĄ
W SEKRETARIACIE LUB PRZELEWEM

(POTWIERDZENIE PRZELEWU NALEŻY PRZESŁAĆ NA ADRES SEKRETARIATU W MIEŚCIE, W KTÓRYM CHCE SIĘ PODJĄĆ NAUKĘ: WROCŁAW LUB OPOLE)

SZKOŁA MEDYCZNA TERRA NOVA WROCŁAW nr konta
11 1020 5242 0000 2302 0521 5712

W tytule proszę wpisać imię i nazwisko oraz kierunek nauki.

Dla przelewów międzynarodowych Wrocław:

SWIFT: BPKOPLPW, IBAN: PL 11 1020 5242 0000 2302 0521 5712

Pobieramy kaucje w wysokości 400zł. Po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminu końcowego kaucja będzie zwracana. Rachunek do wpłaty kaucji: konto 12 1020 5242 0000 2002 0534 0486. Odbiorca płatności: Europejska Szkoła Integracji Społecznej Terra Nova. Tytuł przelewu: Kaucja, imię i nazwisko. Dla przelewów międzynarodowych Wrocław: SWIFT: BPKOPLPW, IBAN: PL 12 1020 5242 0000 2002 0534 0486

 

AKTUALNOŚCI

Nasi Partnerzy

Innowacje w firmie
Nowoczesne i niedrogie biuro rachunkowe

Towarzystwo
Ubezpieczeń

Przedszkole
Niepubliczne dla dzieci
od 3 do 6 lat

Tłumacz przysięgły języka ukraińskiego
Wrocław - Oława - Opole

Fundacja Ukraina
Integracja | Współpraca | Edukacja

Firma Transportowa
Nadija
Przeprowadzki Wrocław

Blog o emigracji w skorupce
Artykuły, konsultacje, wiadomości

Tłumacz przysięgły
jęz. ukraińskiego
Wrocław

Agencja zatrudnienia specjalizującą się
w pośrednictwie
między Polską a Ukrainą.