Skip to content
Szkoła z uprawnieniami szkoły publicznej

Europejska Szkoła Integracji Społecznej ​

Terra nova

Wrocław

Zasady rekrutacji na rok szkolny 2022/2023 w szkołach policealnych Terra Nova we Wrocławiu

 
 23 maja 2022 r. rozpoczyna się nabór na kierunki medyczne:

 – Technik sterylizacji medycznej – 1 rok
 – Asystentka stomatologiczna – 1 rok
 – Higienistka stomatologiczna – 2 lata
 – Technik masażysta – 2 lata
 – Terapeuta zajęciowy – 2 lata
 – Opiekun medyczny – 1,5 roku
 – Asystent osoby niepełnosprawnej – 1 rok

 11 lipca rozpoczyna się rekrutacja na następujące obszary:
 – Technik BHP – 1,5 roku
 – Technik Administracyjny – 2 lata

Uwaga! Nie będzie letniej rekrutacji na kierunek Technik usług kosmetycznych.

!!!WAŻNY KOMUNIKAT!!!

Drodzy przyjaciele! W związku z rozpoczęciem rekrutacji do naszych szkół policealnych na rok 2022/2023. Informujemy, że szkoły policealne i zawodowe, które kształcą dorosłych, od kwietnia zostały pozbawione możliwości bezpłatnego nauczania Ukraińców zgodnie z Ustawą z dnia 12 marca 2022 r. „O pomocy narodowi Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju”.

Oto wyciąg tekstu z listów, które otrzymują już szkoły policealne i zawodowe w Polsce:

„Szkoły nie otrzymują dotacji na słuchaczy będących obywatelami Ukrainy, których pobyt na terytorium Polski jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust 1 USTAWY z dnia 12 marca 2022 r. „O pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa””.

Zaapelowaliśmy do Ministerstwa Oświaty i Sejmu o ponowne przeanalizowanie tej Ustawy, bo widzimy tu niesprawiedliwość wobec Ukraińców, którzy wbrew swojej woli trafili do kategorii ludzi, wskazanych w Ustawie z dnia 12 marca 2022 r. „O pomocy narodowi Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju”.

W związku z tym informujemy wszystkich, którzy chcą wstąpić do naszych szkół w celu bezpłatnej edukacji, że do 14 lipca nie przyjmujemy obywateli Ukrainy, którzy podlegają pod Ustawę z dnia 12 marca 2022 r. (tj. tych co przyjechali do Polski po 24 lutym).

Walczmy! W zależności od przebiegu wyników, do 14 lipca zostanie wypracowany schemat przyjęć dla tej kategorii obywateli Ukrainy.

Z poważaniem,

Sergiy Chulkov

KIERUNKI:

TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH (rekrutacja w Opole)

– TECHNIK ADMINISTRACJI

– TECHNIK BHP

– TECHNIK STERYLIZACJI MEDYCZNEJ

– TECHNIK MASAŻYSTA

– ASYSTENTKA STOMATOLOGICZNA

– HIGIENISTKA STOMATOLOGICZNA

– ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

NAUKA BEZPŁATNA!

Warunkiem ukończenia szkoły jest posiadanie 50% frekwencji z każdego przedmiotu.

Nie ma żadnych ukrytych opłat!

 

 

 

 

 

Szkoły Terra Nova posiadają wieloletnie doświadczenie w kształceniu słuchaczy nie tylko z Polski, ale również z zagranicy w najbardziej pożądanych zawodach na rynku.

Komunikujemy się w kilku językach: polskim, ukraińskim, rosyjskim, angielskim.

Szkoły Terra Nova posiadają wszelkie uprawnienia do przeprowadzania egzaminów państwowych.

Po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminów absolwenci z zagranicy otrzymują pozwolenie na pracę. Są też zwolnieni są z konieczności zdawania egzaminu z języka polskiego.

 

Szkoły Terra Nova wpisane są do Rejestru RSPO:

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH Z KOMPLETEM DOKUMENTÓW DO SEKRETARIATU:

WROCŁAW ul. Przedmiejska 6-10

 • tel. 507 790 230, 502 476 322
 • mail: wroclaw2@terranova.edu.pl

SEKRETARIAT CZYNNY:

 • poniedziałek – czwartek w godz. 9.00 – 17.00
 • środa – dzień wolny od pracy
 • piątek: 9.00 – 20.00
 • sobota, niedziela – 9.00 – 16.00

TERRA NOVA – TWOJA ZAWODOWA PRZYSZŁOŚĆ

O nas

Dlaczego TERRA NOVA?

Najlepsze warunki dla uzyskania nowego zawodu!

Bez ukrytych opłat!

Nauka za darmo!

Na wszystkie kierunki!

Nie wymagamy matury!

Europejska Szkoła Integracji Społecznej Terra Nova to miejsce, w którym można zdobyć wykształcenie w najbardziej pożądanych zawodach na rynku pracy. Szkoła daje możliwość zdobycia nowych kompetencji, a w efekcie uzyskania nowego zawodu i ciekawej pracy.

Aby zostać słuchaczem szkoły policealnej trzeba mieć ukończoną szkołę średnią. NIE WYMAGAMY MATURY. O dostaniu się do szkoły decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc jest ograniczona. 

Rekrutacja odbywa się dwa razy w roku. 

 • Nabór letni (od czerwca do września, zajęcia rozpoczynają się od 1 września)
 • Nabór zimowy (od grudnia do lutego, zajęcia rozpoczynają się od 1 lutego)

Nauka odbywa się w trybie stacjonarnym (zajęcia we wszystkie piątki od godz. 16.00 – 20.00, soboty i niedziele) lub zaocznym (zajęcia w soboty i niedziele, 2 razy w miesiącu) w zależności od kierunku.

Podczas edukacji słuchacze muszą odbyć obowiązkowe praktyki zawodowe. 

Na kierunkach zaocznych – 140 godz. 

Na kierunkach stacjonarnych – 140 lub 210 godzin w zależności od kierunku. 

Warunkiem kontynuacji nauki jest uzyskanie 50% frekwencji. 

Szkoła jest doskonale wyposażona w sprzęt niezbędny do praktycznej nauki zawodu. Zapewnia wszelkie materiały i przybory niezbędne do zajęć. 

Nauczyciele, to ludzie z pasją lubiący swoją pracę, mający świetny kontakt ze słuchaczami.  

Wychodząc naprzeciw uczniom z zagranicy, by ułatwić im aklimatyzację prowadzimy kurs języka polskiego i kurs integracyjny.  

Terra Nova posiada uprawnienia szkoły publicznej, w której realizowany jest program Ministerstwa Edukacji Narodowej. 

Nauka kończy się egzaminem państwowym potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie. Po zakończonej edukacji otrzymuje się świadectwo ukończenia szkoły policealnej oraz dyplom.  

Nasze Kierunki

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY

UWAGA! Wysłanie wniosku nie jest równoznaczne z rejestracją. W celu zapisania się do szkoły, zapraszamy do sekretariatu z kompletem dokumentów (szczegóły w zakładce WYMAGANE DOKUMENTY)

Wymagane Dokumenty

 WYMAGANE DOKUMENTY:

 • ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA SZKOŁY ŚREDNIEJ
 • DOWÓD OSOBISTY
 • 2 ZDJĘCIA LEGITYMACYJNE
 • WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY – wypełnia się na miejscu w sekretariacie
 • UBEZPIECZENIE SZKOLNE (obowiązkowe, możliwość opłacenia zdalnie, informacja w sekretariacie)
 • ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE (po przyjęciu wniosku wydajemy skierowanie na badania, zaświadczenie od lekarza należy dostarczyć do końca lutego 2022)
 • UMOWA O KSZTAŁCENIE – podpisywana na miejscu w sekretariacie

WYMAGANE DOKUMENTY OD OBCOKRAJOWCÓW:

 • ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA SZKOŁY ŚREDNIEJ (11 klas)/ DYPLOM wraz z dodatkiem z ocenami
 • ORYGINAŁ TŁUMACZENIA ŚWIADECTWA/ DYPLOMU WRAZ Z DODATKIEM Z OCENAMI u polskiego tłumacza przysięgłego
 • PASZPORT
 • KARTA POBYTU/ WIZA/ PIĘCZĄTKA W PASZPORCIE Z INFORMACJĄ O NADANIU WNIOSKU/ POTWIERDZENIE Z POCZTY O NADANIU DOKUMENTÓW DO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO
 • 2 ZDJĘCIA LEGITYMACYJNE
 • WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY – wypełnia się na miejscu w sekretariacie
 • UBEZPIECZENIE SZKOLNE (obowiązkowe, możliwość opłacenia zdalnie, informacja w sekretariacie)
 
 • ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE (po przyjęciu wniosku wydajemy skierowanie na badania)
 • UMOWA O KSZTAŁCENIE – podpisywana na miejscu w sekretariacie

WPISOWE:

 • wpisowe wynosi 250zł i jest bezzwrotne bez względu na rezygnację przed rozpoczęciem nauki (płatne w dniu podpisania umowy)

PŁATNOŚCI MOŻNA DOKONAĆ GOTÓWKĄ
W SEKRETARIACIE LUB PRZELEWEM

(POTWIERDZENIE PRZELEWU NALEŻY PRZESŁAĆ NA ADRES SEKRETARIATU)

SZKOŁA TERRA NOVA WROCŁAW nr konta
23 1020 5226 0000 6902 0665 1386

W tytule proszę wpisać Wpisowe, imię i nazwisko oraz kierunek nauki.

Dla przelewów międzynarodowych Wrocław:

SWIFT: BPKOPLPW, IBAN: PL 23 1020 5226 0000 6902 0665 1386

Pobieramy kaucje w wysokości 400zł. Po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminu końcowego kaucja będzie zwracana. Rachunek do wpłaty kaucji: konto 59 1020 5242 0000 2602 0534 0510. Odbiorca płatności: Europejska Szkoła Integracji Społecznej Terra Nova. Tytuł przelewu: Kaucja, imię i nazwisko. Dla przelewów międzynarodowych Wrocław: SWIFT: BPKOPLPW, IBAN: PL 59 1020 5242 0000 2602 0534 0510

 

Jeśli uczysz się lub chciałbyś podjąć naukę połączoną z pracą mamy dla Ciebie doskonałą wiadomość!

 • Sfinansujemy 100% kosztów twojej nauki
 • Pokryjemy koszty zakwaterowania oraz dofinansujemy koszty dojazdu
 • Raz w roku otrzymasz bonus wakacyjny
 • Wykupimy dla Ciebie pakiet prywatnej opieki medycznej
 • Zapewnimy Ci dobrze płatną pracę w najlepszych firmach w Polsce.

Poniżej trochę informacji o samym projekcie:

Studiujepracuje.pl, to projekt skierowany do młodzieży, która chciałaby rozpocząć lub kontynuować naukę w Szkole Policealnej Terra Nova i w tym samym czasie podjąć dobrze płatną pracę w Polsce. Skierowany jest do młodzieży z rodzin zamożnych i niezamożnych, do młodzieży z dużych miast i małych miejscowości, do młodzieży, która chce się uczyć, usamodzielnić i osiągnąć coś w życiu.

Jesteśmy otwarci na kandydatów z całego Świata, z Europy wschodniej, Ukrainy, Białorusi, Rosji Mołdawii , Gruzji, ale również do młodych ludzi z Indii czy z Portugalii, tam młodzi ludzie borykają się z takimi samymi ograniczeniami  dostępu  do edukacji jak w Polsce, projekt kierujemy oczywiście również do  młodych,  ambitnych Polek i Polaków. 

Studiujepracuje.pl, to projekt na skalę międzynarodową, jedyny taki projekt w Polsce, projekt który dla ambitnych młodych ludzi  daje duże szanse rozwoju zawodowego, niezależnie od ich statusu społecznego, sytuacji finansowej rodzin z których pochodzą, daje im samodzielność i możliwość   zdobycia wykształcenia w Polsce. Szczególną grupą do której kierujemy nasz projekt są osoby z zagranicy,  które chcą rozpocząć naukę, do osób które już się uczą, one również mogą przystąpić do naszego projektu. Wiele osób które przyjeżdżają do Polski ma zdobyte wykształcenie w swoich krajach, jednak ich dyplomy nie są  honorowane w UE, a proces ich nostryfikacji jest trudny. Dziś często pracują na produkcji, wykonują proste prace. Przystępując do naszego projektu już po roku mogą to zmienić, mogą uzyskać dodatkowe kwalifikacje zawodowe, zatrudnić się w lepszej, bardziej ambitnej, zgodnej z ich oczekiwaniami lepiej płatnej pracy,  a po uzyskaniu dyplomu w Polsce mają otwarty rynek pracy, mogą pracować bez zezwolenia w Polsce oraz nie muszą zdawać egzaminu ze znajomości j. polskiego ubiegając się o status rezydenta długoterminowego

Każdy młody człowiek w wieku 18-25r życia, który  chciałaby rozpocząć lub kontynuować naukę w Szkole Policealnej Terra Nova, w ramach projektu przez cały okres nauki aż do ukończenia 26-roku życia otrzyma  od nas wymierne wsparcie w postaci:

 • Pokrycia 100% kosztów nauki
 • Pokrycia kosztów dojazdów do szkoły do 150 zł / miesiąc
 • Darmowej kwatery lub dopłaty do mieszkania w wysokości 600 zł / miesiąc
 • Ubezpieczenia w państwowym systemie opieki medycznej do wysokości 30.000 Euro oraz ubezpieczenia NNW
 • Pakietu komercyjnej opieki medycznej z dostępem do sieci placówek prywatnych i specjalistów na terenie całej Polski przez cały okres nauki
 • Bonusu wakacyjnego w wysokości 1800 zł / po roku uczestnictwa w projekcie
 • Dobrą, dobrze płatną pracę w cieszących się na rynku powodzeniem zawodach i branżach w dogodnej lokalizacji na terenie całego kraju.

Co trzeba zrobić, żeby przystąpić do projektu?

Wystarczy dokonać zapisu do Szkoły Policealnej Terra Nova, dobrać sobie dedykowaną pracę na jednym z naszych kontraktów, zarejestrować się przez naszą stronę studiujepracuje.pl, rozpocząć naukę i pracę  – to wszystko.

Jesteś zainteresowany ?
więcej informacji na
www.studiujepracuje.pl

Zachęcamy do obejrzenia filmu na
kanale YT o projekcie:
https://youtu.be/XhdbI5VI6wo

 

AKTUALNOŚCI

Nasi Partnerzy

Innowacje w firmie
Nowoczesne i niedrogie biuro rachunkowe

Towarzystwo
Ubezpieczeń

Przedszkole
Niepubliczne dla dzieci
od 3 do 6 lat

Tłumacz przysięgły języka ukraińskiego
Wrocław - Oława - Opole

Fundacja Ukraina
Integracja | Współpraca | Edukacja

Firma Transportowa
Nadija
Przeprowadzki Wrocław

Blog o emigracji w skorupce
Artykuły, konsultacje, wiadomości

Przystąp do projektu
studiujepracuje.pl

Agencja zatrudnienia specjalizującą się
w pośrednictwie
między Polską a Ukrainą.

KONTAKT

Ресурс 29@3x

Europejska Szkoła Integracji Społecznej ​

ТЕRRA NOVA

SEKRETARIAT SZKOŁY NR 1
Budynek Zespołu Szkół Dolnośląskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego

ul. Wiśniowa  81, pok. 108

53-126 Wrocław

Czynny:

Poniedziałek-piątek w godz. 9.00 – 17.00 

Środa – dzień wolny od pracy

Sobota w godz. 9.00 – 16.00

Niedziela 9:00-16:00

tel. 502 476 344 (dla uczniów szkoły)

mail: wroclaw@terranova.edu.pl

SEKRETARIAT SZKOŁY NR 2

ul. Przedmiejska 6-10, pok. 19
54-201 Wrocław

Czynny:
Poniedziałek 9:00-17:00
Wtorek 9:00-17:00
Środa – dzień wolny od pracy
Czwartek 9:00-17:00
Piątek 9:00-20:00
Sobota 9:00-16:00
Niedziela 9:00-16:00

tel. 507 790 230, 502 476 322

mail: wroclaw2@terranova.edu.pl

NAPISZ DO NAS