Skip to content
Szkoła z uprawnieniami szkoły publicznej

Europejska Szkoła Integracji Społecznej ​

Terra nova

Wrocław - Opole

O nas

Dlaczego
TERRA NOVA?

Najlepsze warunki dla uzyskania nowego zawodu!

Nie wymagamy matury!

Na wszystkie kierunki!

Nauka za darmo!

Bez ukrytych opłat!

Szkoła policealna TERRA NOVA, jest szkołą dla integracji społecznej i europejskiej. Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej w ramach, której realizowany jest program Ministerstwa Edukacji Narodowej. Szkoła daje możliwość rozwoju kompetencji zawodowych, a tym samym możliwość wyróżnienia się na rynku pracy. Każdy słuchacz może zdobyć dodatkowe wykształcenie dzięki nauce w naszej szkole policealnej. W szkole naukę może podjąć każdy, kto ma ukończoną szkołę średnią. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym oraz stacjonarnym. Szkoła kształci specjalistów zgodnie z wymogami rynku pracy.

Nauka kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie. Po zakończonej edukacji otrzymuje się świadectwo ukończenia szkoły policealnej oraz dyplom. W przypadku nowo przybyłych uczniów zagranicznych, aby jak najszybciej przystosować się, staramy się włączyć do harmonogramu kurs języka polskiego oraz kurs integracyjny. Rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych. O przyjęciu do szkoły decyduje kolejność składania zgłoszeń. Liczba miejsc jest ograniczona. Nabór prowadzimy dwa razy w ciągu roku: nabór letni od maja do września (zajęcia rozpoczynają się od II połowy września) oraz nabór zimowy od grudnia do lutego (zajęcia rozpoczynają się od II połowy lutego).

Nasze Kierunki

Poszukiwane zawody 2021 roku!

Tryb zaoczny: w sobotę/niedzielę dwa razy w miesiącu – uczniowie muszą uczestniczyć w co najmniej 50% zajęć. Praktyka –
140 godzin. Tryb stacjonarny: sobota/niedziela cztery razy w miesiącu + wieczór lub dwa w tygodniu (w zależności od planu zajęć) – uczniowie muszą uczestniczyć w co najmniej 50% zajęć. Praktyka – 140 lub 210 godzin, w zależności od kierunku.

Wymagane Dokumenty

Oryginał lub odpis świadectwa ukończenia szkoły średniej w przypadku obcokrajowców wymagane jest świadectwo ukończenia pełnej szkoły średniej, wraz z suplementem do świadectwa i z tłumaczeniem (tłumaczenie powinno być wykonane przez polskiego tłumacza przysięgłego); 

2 zdjęcia legitymacyjne; Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki (skierowanie jest dostępne w sekretariacie szkoły). Jest to wymagane po przyjęciu do szkoły i przed rozpoczęciem zajęć.

Szkoła pobiera 50 zł wpisowego. Dla cudzoziemców, których pobyt na terytorium Polski kończy się wcześniej niż sześć miesięcy po przekazaniu dokumentów do szkoły 250 zł. SZKOŁA TN WROCŁAW wpisowe NA KONTO 23 1020 5226 0000 6902 0665 1386 / SZKOŁA TN OPOLE wpisowe NA KONTO 29 1020 5226 0000 6602 0687 4525. W tytule wpisując swoje imię i nazwisko oraz kierunek nauki.

Dla przelewów międzynarodowych Wrocław: SWIFT: BPKOPLPW, IBAN: PL 23 1020 5226 0000 6902 0665 1386
Dla przelewów międzynarodowych Opole: SWIFT: BPKOPLPW, IBAN: 29 1020 5226 0000 6602 0687 4525
 
Do szkoły można zapisać się na dwa sposoby: bezpośrednio w sekretariacie lub wypełniając formularz za pośrednictwem naszej strony i przesłać zeskanowane dokumenty na adres e-mail: dla Wrocławia: wroclaw@terranova.edu.pl dla OPOLA: opole@terranova.edu.pl. 

AKTUALNOŚCI

Nasi Partnerzy

Innowacje w firmie
Nowoczesne i niedrogie biuro rachunkowe

Towarzystwo Ubezpieczeń

Przedszkole
Niepubliczne dla dzieci od 3 do 6 lat

Tłumacz przysięgły języka ukraińskiego Wrocław Oława Opole

Fundacja Ukraina
Integracja | Współpraca | Edukacja

Firma Transportowa Nadija
Przeprowadzki Wrocław

Blog o emigracji w skorupce
Artykuły, konsultacje, wiadomości