TERRA NOVA

Technik sterylizacji medycznej

Odtwórz wideo

Technik sterylizacji medycznej przeprowadza i dokumentuje czyszczenie, wykonuje dezynfekcję i sterylizację medyczną z uwzględnieniem obowiązujących procesów i procedur, przeprowadza kontrole

procesów dezynfekcji i sterylizacji, prowadzi dokumentację mycia, dezynfekcji i sterylizacji medycznej.

Technik sterylizacji medycznej przeprowadza i dokumentuje czyszczenie, wykonuje dezynfekcję i sterylizację medyczną z uwzględnieniem obowiązujących procesów i procedur, przeprowadza kontrole

procesów dezynfekcji i sterylizacji, prowadzi dokumentację mycia, dezynfekcji i sterylizacji medycznej.

– podstawy przedsiębiorczości

– działalność gospodarcza w ochronie zdrowia

– język obcy w ochronie zdrowia

– język migowy

– zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy

– technologia sterylizacji, mycia i dezynfekcji

– wykonywanie dekontaminacji medycznej

– zastosowanie technologii informatycznej w ochronie zdrowia

– sterylizacja w stomatologii

Jako technik sterylizacji medycznej możesz pracować we wszystkich podmiotach świadczących usługi sterylizacji, m.in. w sterylizatorniach centralnych oraz w pracowni endoskopowej i gabinecie stomatologicznym, podręcznej sterylizatorni na bloku operacyjnym oraz pracowni mikrobiologii.

 

Tryb kształcenia:

– Zaoczny