TERRA NOVA

Florysta

Odtwórz wideo

Technik Administracji to zawód dla osób, chcących podjąć pracę w biurze lub instytucji państwowej. Taka osoba zajmuje się obiegiem dokumentacji w firmie, sporządza różnego rodzaju zaświadczenia, protokoły i sprawozdania. Zarządza biurem, przyjmuje interesantów, organizuje zebrania służbowe.

– Poznasz gatunki roślin
– Rozwiniesz wrażliwość i kreatywność plastyczną
– Poznasz zasady tworzenia kompozycji kwiatowych z kwiatów żywych i suszonych
– Nauczysz się tworzyć wiązanki okolicznościowe
– Poznasz zasady tworzenia dekoracji z roślin

– materiałoznawstwo roślinne i nieroślinne
– kompozycje florystyczne
– kulturowe podstawy florystyki i środki wyrazu twórczego
– wykonywanie kompozycji florystycznych
– język obcy we florystyce

– w kwiaciarniach,
– w firmach organizujących wystrój na przyjęcia
– salonach florystycznych oraz prowadzić własną działalność gospodarczą świadczącą usługi z zakresu
aranżacji wnętrz i ogrodów dekoracjami roślinnymi
Kwalifikacja jaką zdobędziesz po zdaniu egzaminu państwowego:
Wykonywanie kompozycji florystycznych