Skip to content

Instytut Rozwoju TERRA NOVA

INFORMACJE OGÓLNE

Organ prowadzący Europejska Szkoła Integracji Społecznej TERRA NOVA we Wrocławiu i Opolu

wprowadza nową ofertę kursów zawodowych kończących się otrzymaniem certyfikatu w czterech językach: angielskim, niemieckim, polskim i ukraińskim.  Dodatkowo każdy kurs wzbogacony jest o doradztwo zawodowe połączone  z otrzymaniem dokumentów aplikacyjnych na konkretne stanowisko pracy związane z prowadzonym kursem. Każdy kurs składa się z części stacjonarnej i online – łącznie 44 godziny i jest prowadzony  przez wykwalifikowaną kadrę praktyków. Istnieje możliwość tłumaczenia kursu na język rosyjski lub ukraiński na kursach:

  • Kurs księgowości od podstaw
  • Kurs kadrowo-płacowy

W dodatkowej cenie 150,00 zł.

Rejestracja na kurs zaczyna się 3 sierpnia  2020 r. osobiście we Wrocławiu przy Alei Wiśniowej 81 lub elektronicznie na mail: kursy.wroclaw@terranova.edu.pl (na kurs we Wrocławiu), kursy.opole@terranova.edu.pl (na kurs w Opolu) . Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu +48 786-183-809.

Uwaga! Rozpoczęcie kursów nastąpi po skompletowaniu grup, ale  nie wcześniej, niż na początku września 2020.

Opłata za kursy na konto w PKO Bank Polski: 71 1020 5226 0000 6702 0687 1877

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą kursów:
L.P.NAZWA KURSUCENA 

CENA DLA UCZNIÓW TERRA NOVA

1Kurs asystencko — sekretarski549,00369,00
2Rejestrator/Rejestratorka Medyczna, Sekretarka Medyczna549,00369,00
3Kurs księgowości od podstaw649,00499,00
4Kurs kadrowo-płacowy649,00499,00
5Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym499,00369,00
6Opiekun osób starszych499,00369,00
7Kurs stylizacji paznokci/Manikiurzystka649,00499,00
8Kurs przedłużania rzęs 1;1, 1;2, 3D649,00499,00
9Pośrednik w obrocie nieruchomości549,00369,00
10Specjalista ds. e-marketingu i promocji online549,00369,00
11Handlowiec/Specjalista ds. obsługi klienta549,00369,00
12Kurs komputerowy (Różne poziomy – Pakiet MS Office + Internet)549,00369,00
13Intensywny Kurs Grafiki Komputerowej749,00549,00
KURSY

Kurs Kadry i Płace przygotowuje naszych uczestników do zawodu spec. ds. Kadr i Płac. Przekażmy Państwu istotne zagadnienia kadrowe, płacowe, prawne wymagane w tym zawodzie.
Opis kursu
Ilość godzin szkolenia 44 :
● 24 godz. tryb stacjonarny
● 20 godz. tryb online
Materiał do zajęć dostępny na naszej platformie online
Spotkanie z doradcą zawodowym i wspólne napisanie cv oraz pomoc w przygotowaniu się do rozmowy o pracę
Omawiane tematy
1.Nawiązanie i ustanie pracy stosunku pracy — rodzaje umów o pracę – omówienie — rozwiązanie umowy o pracę – analiza przypadku
2. Czas pracy–ZMIANY W PRAWIE PRACY — normy czasu pracy – wykład, praca zespołowa — systemy i rozkłady czasu pracy–wykład
3. Urlopy pracownicze
4. Uprawnienia rodzicielskie — urlop macierzyński, tacierzyński i wychowawczy – wykład, analiza przypadku — opieka nad dzieckiem – wykład, dyskusja
5. Dokumentacja kadrowa — dokumentacja związana z ustaniem stosunku pracy – wykład, ćwiczenia — konstrukcja umowy o pracy, informacji o zatrudnieniu, zakresu obowiązków–ćwiczenia — regulamin pracy i wynagrodzenia–ćwiczenia — dokumentacja przy ewidencji czasu pracy–wykład — akta osobowe – ćwiczenia
6. Umowy cywilnoprawne
7. Wynagrodzenia–ZMIANA MINIMALNEGO WYNAGRODZENIA
8. Wynagrodzenia – warsztaty — wyliczenie wynagrodzenia za przepracowany cały miesiąc–ćwiczenia — wyliczenie wynagrodzenia za przepracowany niepełny miesiąc–ćwiczenia — wyliczenie wynagrodzenia chorobowe–ćwiczenia — wyliczenie zasiłków chorobowych, macierzyńskich–ćwiczenia — wyliczenie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy–ćwiczenia — wyliczenie wynagrodzenia za urlop okolicznościowy i wypoczynkowy–ćwiczenia — wyliczenie wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło–ćwiczenia — wyliczenie kosztów pracodawcy związanych z wynagrodzeniem pracownika–ćwiczenia
9. Ubezpieczenia społeczne – wykład
10. Warsztaty komputerowe – PŁATNIK

Kurs przeznaczony jest dla przyszłych asystentek oraz sekretarek. Zapraszamy do uczestnictwa w kursie osoby, które chcą zmienić zawód, szukają pracy, bądź tez chcą podnieść swoje kompetencje w danym zakresie
Opis kursu
Ilość godzin szkolenia 44 :
● 24 godz. tryb stacjonarny
● 20 godz. tryb online
Materiał do zajęć dostępny na naszej platformie online
Spotkanie z doradcą zawodowym i wspólne napisanie cv oraz pomoc w przygotowaniu się do rozmowy o pracę
Omawiane tematy
Uczestnik kursu po jego ukończeniu będzie dysponował wiedzą, która w swobodny sposób pozwoli mu wykonywać dany zawód. Pozna techniki i sposoby prawidłowej organizacji swojego stanowiska pracy oraz biura, zgłębi informacje z zakresu etyki zawodu, będzie posługiwać się urządzeniami biurowymi, a także uzyska wiadomości z zakresu prawa pracy oraz kwestii kadrowych przydatnych w wykonywaniu racy na stanowisku asystentki czy sekretarki.
● Zasady organizacji biura i sekretariatu
● Co to jest sekretariat?
● Sekretariat w strukturze organizacji firmy
● Czynności kancelaryjne w sekretariacie
● Fazy obiegu pism
● Minimum na temat korespondencji
● Zarządzanie czasem
● Szefowie i asystentki
● Współpracownicy i interesanci
● Rozmowy telefoniczne
● Delegacje służbowe, krajowe i zagraniczne.
● Zagadnienia kultury i etyki zawodu
● Profesjonalizm sekretarki
● Komputeryzacja prac biurowych np. Word, Excel, PowerPoint, Access, Poczta elektroniczna, Internet, Intranet
● Poznanie obsługi urządzeń techniki biurowej

Szkolenie skierowane jest do osób, które chcą nabyć wiedzę z zakresu rachunkowości i księgowości, a wcześniej nie miały do czynienie z tematyką ekonomiczną, ale chciałby pracować w tym obszarze. Opis kursu
Ilość godzin szkolenia 44 :
● 24 godz. tryb stacjonarny
● 20 godz. tryb online
Materiał do zajęć dostępny na naszej platformie online
Spotkanie z doradcą zawodowym i wspólne napisanie cv oraz pomoc w przygotowaniu się do rozmowy o pracę
Omawiane tematy
● Zdefiniowanie pojęcia „rachunkowość” i „księgowość”: ● Istota, ● Cele, ● Funkcje, ● Zadania. ● Regulacje prawne: ● Ustawa o Rachunkowości ● Międzynarodowe Standardy Rachunkowości ● Inne akty prawne ● Księgi rachunkowe ● Zasady ewidencji księgowej ● Materiałów ● Towarów ● Pracownicze ● Odbiorca – dostawca ● Publiczno- prawne ● Rodzaje kont (aktywne, pasywne, wynikowe) ● Charakterystyka elementy sprawozdania finansowego ● Bilans ● Rachunek zysku i strat ● Rachunek przepływów pieniężnych ● Zmiana w kapitałach własnych ● Podatki w księgowości

Kurs skierowany jest do osób, które chcą rozpocząć pracę w żłobku lub klubie dziecięcym albo już w nim pracują, lecz zgodnie z ustawą muszą uzupełnić swoje kwalifikacje. Zapoznanie uczestników z kompetencjami opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, nabycie przez nich umiejętności opieki nad dziećmi do lat 3 oraz odbycie praktyk zawodowych.
Opis kursu
Ilość godzin szkolenia 44 :
● 24 godz. tryb stacjonarny
● 20 godz. tryb online
Materiał do zajęć dostępny na naszej platformie online
Spotkanie z doradcą zawodowym i wspólne napisanie cv oraz pomoc w przygotowaniu się do rozmowy o pracę
Omawiane tematy
● Podstawy psychologii rozwoju–Klasyfikacje koncepcji rozwoju człowieka ● Podstawy psychologii rozwoju–Erikson, Piaget, Wygotski, Debesse ● Okres wczesnego dzieciństwa z perspektywy zadania rozwojowego ● Środowisko dziecka w pierwszych trzech latach życia ● Wspieranie rozwoju dziecka–Rozwój ruchowy ● Wspieranie rozwoju dziecka–Rozwój mowy ● Żłobek jako instytucja opieki i edukacji dzieci w pierwszych trzech latach życia

Celem kursu jest nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu opieki nad osobami starszymi. Kurs umożliwia zapoznanie z zagadnieniami z życia codziennego osób starszych.
Opis kursu
Ilość godzin szkolenia 44 :
● 24 godz. tryb stacjonarny
● 20 godz. tryb online
Materiał do zajęć dostępny na naszej platformie online
Spotkanie z doradcą zawodowym i wspólne napisanie cv oraz pomoc w przygotowaniu się do rozmowy o pracę
Omawiane tematy
● Wstęp do anatomii i fizjologii człowieka ● Pierwsza pomoc przedmedyczna ● Organizacja opieki zdrowotnej i opieki nad osobą straszą ● Rola i obowiązki opiekuna ● Etyka pracy – poszanowanie uczuć chorych ● Omówienie procesu starzenia się organizmu – problemy geriatryczne ● Czynności związane z opieką i pielęgnacją (osoby chodzące, leżące) – transfer osoby zależnej ● Krótkie omówienie chorób występujących u osób starszych – demencja, Parkinson, Alzheimer, cukrzyca, padaczka, udar mózgu ● Typowe zachowania osób dotkniętych chorobą. ● Żywienie osób starszych i przewlekle chorych – produkty dozwolone i zabronione ● Omówienie potrzeb podopiecznego i sposobów ich zaspokajania ● Zapobieganie odleżynom i innym powikłaniom u osób leżących ● Znaczenie aktywizacji podopiecznych

Kurs Stylizacji Paznokci ma na celu przekazanie naszym słuchaczom umiejętności wykonywania profesjonalnego manicure i przygotowanie do zawodu manicurzystki. Kurs realizowany jest w formie warsztatowej, na zajęcia zapraszamy modelki, aby nasi kursanci mieli możliwość spotkania i pracy z potencjalnymi klientami.
Opis kursu
Ilość godzin szkolenia 44 :
● 24 godz. tryb stacjonarny
● 20 godz. tryb online
Materiał do zajęć dostępny na naszej platformie online
Spotkanie z doradcą zawodowym i wspólne napisanie cv oraz pomoc w przygotowaniu się do rozmowy o pracę
Omawiane tematy
1. Budowa paznokcia i choroby płytki paznokciowej 2. Omówienie zasad i metod pielęgnacji kończyny górnej 3. Masaż dłoni 4. Wszystkie rodzaje manicure np.–tradycyjny, francuski, biologiczny 5. Nauka stylizacji (zdobnictwa) paznokci 6. Manicure hybrydowy 7. Nauka nakładania tipsów na paznokcie
— metodą żelową
— metodą żelową–sposoby uzupełniania

Kurs skierowany jest do osób, które chcą podnieść swoje kwalifikacje w danym zakresie lub nabyć nowe umiejętności. Kurs ma na celu przekazanie odpowiedniej wiedzy oraz przygotowanie słuchaczy do wykonywania zabiegu przedłużania rzęs metodą 1:1. Osoba która ukończy nasz kurs otrzyma Certyfikat jego ukończenia oraz zaświadczenie na druku MEN o ukończeniu warsztatów w danym zakresie,
Opis kursu
Ilość godzin szkolenia 44 :
● 24 godz. tryb stacjonarny
● 20 godz. tryb online
Materiał do zajęć dostępny na naszej platformie online
Spotkanie z doradcą zawodowym i wspólne napisanie cv oraz pomoc w przygotowaniu się do rozmowy o pracę
Omawiane tematy
CZĘŚĆ TEORETYCZNA
1. Zabieg przedłużania rzęs–wskazania i przeciwwskazania do wykonywania zabiegu
2. Kosmetyki wykorzystywane podczas zabiegu
3. Kształt i rodzaj wykorzystywanych rzęs
4. Przygotowanie stanowiska pracy, akcesoria wymagane do wykonania zabiegu
5. Pielęgnacja oczu przed i po zabiegu przedłużania rzęs
CZĘŚĆ PRAKTYCZNA
1. Przygotowanie stanowiska pracy
2. Dobór odpowiednich rzęs zgodnie z preferencjami Klientki
3. Wykonanie zabiegu
4. Zdejmowanie rzęs
Każda kursantka przychodzi na kurs z własną modelką

Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami to szkolenie dla osób, które chcą poznać wiedzę na temat rynku nieruchomości i podnieść swoje kwalifikacje. Szkolenie to umożliwia zdobycie aktualnej wiedzy obejmującej najnowsze uregulowania prawne, zagadnienia ekonomiczno-finansowe, wybrane elementy marketingu nieruchomości, holistyczny obraz pracy pośrednika w obrocie nieruchomościami oraz elementy szacowania i wyceny nieruchomości.
Opis kursu
Ilość godzin szkolenia 44 :
● 24 godz. tryb stacjonarny
● 20 godz. tryb online
Materiał do zajęć dostępny na naszej platformie online
Spotkanie z doradcą zawodowym i wspólne napisanie cv oraz pomoc w przygotowaniu się do rozmowy o pracę
Omawiane tematy
● Etyka w pracy pośrednika nieruchomościami
● Obowiązki pośrednika nieruchomości
● Odpowiedzialność pośrednika
● Umowy w obrocie nieruchomościami
● Charakterystyka tytułów prawnych do władania nieruchomościami
● Ustalenie stanu prawnego nieruchomości
● Szczegółowe omówienie poszczególnych działów Księgi Wieczystej
● Elektroniczne Księgi Wieczyste
● Rynek pierwotny i wtórny w Polsce
● Umowa pośrednictwa w obrocie nieruchomościami – zbiór zagadnień dotyczących rynku wtórnego
● Wskazówki dotyczące określenia wartości rynkowej nieruchomości
● Metody wyceny dochodów (zysków) właściciela nieruchomości
● Pojęcie stosunku najmu i jego treść
● Marketing nieruchomości
● Home branding
● Home staging
● Sposoby przygotowania nieruchomości do sprzedaży
● Podstawy wiedzy o procedurach i psychologii pracy ze sprzedającymi i kupującymi nieruchomości

Nasze szkolenia to praktyczna, sprawdzona i skondensowana wiedza o e-marketing i o e-promocji podana w przystępny i przejrzysty sposób. Nasza metoda opiera się na praktycznym modelu, w którym krok po kroku „na ekranach multimedialnych” prezentujemy wszystkie zagadnienia i najlepsze wskazówki (best practice) w zakresie e-marketingu i promocji online. Nasze szkolenie to zbiór przydatnych technik i narzędzi, stosowanych w e-reklamie jakimi powinien dysponować skuteczny specjalista ds. e-marketingu i promocji online
Opis kursu
Ilość godzin szkolenia 44 :
● 24 godz. tryb stacjonarny
● 20 godz. tryb online
Materiał do zajęć dostępny na naszej platformie online
Spotkanie z doradcą zawodowym i wspólne napisanie cv oraz pomoc w przygotowaniu się do rozmowy o pracę
Omawiane tematy
● Czym zajmuje się doradca ds. e-marketingu ● Autoprezentacja specjalisty ds. e-marketingu ● Wprowadzenie do e-marketingu i e-commerce ● Modele E-biznesu ● Sprzedaż za pośrednictwem Internetu B2C ● Sklepy internetowe ● Profil klientów korzystających z usług dostępnych w Internecie ● Ocena skuteczności działań e-marketingu ● Poznaj i wykorzystaj niestandardowe formy i instrumenty komunikacji w Internecie ● Znaczenie WEB 2.0 i PR dla wizerunku współczesnej organizacji ● Typy witryn i o czym warto pamiętać tworząc witrynę www ● Zarządzanie wizerunkiem strony www ● Wszystko co powinieneś wiedzieć o pozycjonowaniu stron (SEO, PPC) ● Działania PR przez Internet ● Formy skutecznego e-mailingu ● Promocja w Internecie oparta o cel ● Efektywne narzędzia wykorzystywane do e-mailingu ● Blogi i biuletyny – jak zainteresować nimi odbiorcę? ● Marketing wirusowy ● Buzzu marketing ● Jak tworzyć i zarządzać e-reklamą ● Charakterystyka e– marketingu ● Formy e-reklamy ● Jak skutecznie realizować kampanie e-marketingowe ● Pomiar skuteczności i efektywności reklamy w Internecie ● Modele cenowe e-reklamy ● Zestawienie rynków internetowych ● Giełdy towarowe – ich zagospodarowanie do promocji online

Kurs adresowany jest przede wszystkim dla osób na co dzień mających do czynienia z obsługą klienta, zarówno w punkcie sprzedażowym, usługowym, w biurze, czy w punkcie obsługi klienta w każdym przedsiębiorstwie, poprzez rozmowę osobistą czy telefoniczną z klientem. Wiedza zdobyta na kursie sprawi, że Państwa kontakty z klientami będą bardziej profesjonalne i efektywniejsze, czego efektem będzie zwiększenie sprzedaży. Kurs polecany jest także dla osób, którzy nie tylko chciałyby nauczyć się jak pozyskiwać i przyciągać nowych klientów, ale także dla wszystkich osób, którym zależy na zatrzymaniu stałych klientów.
Opis kursu
Ilość godzin szkolenia 44 :
● 24 godz. tryb stacjonarny
● 20 godz. tryb online
Materiał do zajęć dostępny na naszej platformie online
Spotkanie z doradcą zawodowym i wspólne napisanie cv oraz pomoc w przygotowaniu się do rozmowy o pracę
Omawiane tematy
● Podstawowe zagadnienia z zakresu obsługi klienta. ● Rola i cechy profesjonalnego sprzedawcy. ● Nastawienie sprzedawcy do klienta i jego efekty dla sprzedaży. ● Rozpoznawanie potrzeb klienta. ● Motywy zakupów. Typy klientów. ● Sposób i proces podejmowania decyzji o zakupie prze klienta. Metody wpływania na decyzję klienta. ● Przygotowanie sprzedawcy do rozmowy z klientem. ● Czynniki sprzyjające osiąganiu sukcesu: wiedza o produkcie / usłudze, argumentacja. ● Stres, odmawianie podczas obsługi klienta. ● Etapy rozmowy efektywnej sprzedażowej: powitanie, prezentacja, umiejętne zadawanie pytań, umiejętne słuchanie, wstępne ustalenia. ● Metody prezentacji produktu / usługi. ● Dbałość o komfort i dobre samopoczucie klienta podczas rozmowy sprzedażowej. ● Błędy popełniane przez sprzedawców podczas rozmowy sprzedażowej. ● Rola komunikacji w procesie sprzedaży między sprzedawcą a klientem. ● Zachowania i sposoby poprawy technik sprzedaży. ● Metody zachęcające do zakupu (reklama i marketing produktu w mediach i działania pozareklamowe) oraz ich wpływ na klienta. ● Czynniki wpływające na opinię klienta i decyzję o zakupie. ● Podstawowe zasady telefonicznej obsługi klienta. ● Radzenie sobie z trudnymi klientami oraz wątpliwościami i zastrzeżeniami klienta. ● Zasady poprawiania kontaktu z niezadowolonymi klientami. ● Zamykanie sprzedaży i obsługa po sprzedaży (utrzymanie klienta). ● Metody pozyskiwania klientów i szukanie nowych kontaktów.

(Różne Poziomy–Pakiet MS Office + Internet)
Kurs komputerowy w zależności od poziomu skierowany jest do osób, które mają minimalne umiejętności dotyczące obsługi komputera, bądź też dotychczas nie używały komputera i chcą nauczyć się jego obsługi. Nie wymagamy doświadczenia ! Dzięki indywidualnemu podejściu naszych wykładowców sami Państwo wypracują sobie swój system pracy w „komputerowym świecie”.
Opis kursu
Ilość godzin szkolenia 44 :
● 24 godz. tryb stacjonarny
● 20 godz. tryb online
Materiał do zajęć dostępny na naszej platformie online
Spotkanie z doradcą zawodowym i wspólne napisanie cv oraz pomoc w przygotowaniu się do rozmowy o pracę
Omawiane tematy
● System operacyjny – MS Windows ● Budowa systemu operacyjnego, interfejs użytkownika ● Konfiguracja systemu operacyjnego ● Edytor teksty – MS Word ● Omówienie interfejsu programu ● Praca z tekstem: wprowadzanie i formatowanie zawartości ● Tabele i listy ● Nagłówek i stopka ● Wstawianie grafiki ● Modyfikacja układu dokumentu oraz ustawień strony ● Drukowanie dokumentu ● Arkusz kalkulacyjny – Ms Excel ● Omówienie interfejsu programu ● Wprowadzanie i edycja danych ● Podstawowe operacje na komórkach ● Formatowanie warunkowe ● Sortowanie i filtrowanie danych ● Tworzenie wykresów ● Drukowanie dokumentu ● Internet Eksplorer ● IE jako przeglądarka, konfiguracja programu ● Przeglądanie zasobów sieci ● Zakładanie konta pocztowego, konfiguracja konta na serwerze

Szkolenie skierowane jest do osób z biegłą znajomością obsługi komputera, które chcą pracować w zawodzie grafika komputerowego, osób pracujących w działach marketingu i reklamy, które chcą podnieść swoje kwalifikacje, pracowników biurowych, którzy chcą używać niestandardowych elementów graficznych wektorowych w tworzonych przez siebie dokumentach oraz osób które pasjonują się grafiką komputerową i chcą rozwijać swoje umiejętności w tym zakresie
Opis kursu
Ilość godzin szkolenia 44 :
● 24 godz. tryb stacjonarny
● 20 godz. tryb online
Materiał do zajęć dostępny na naszej platformie online
Spotkanie z doradcą zawodowym i wspólne napisanie cv oraz pomoc w przygotowaniu się do rozmowy o pracę
Omawiane tematy
● Obsługa programów grafiki wektorowej (Adobe Illustrator, Adobe InDesign oraz CorelDraw) oraz rastrowej (Adobe Photoshop)
● Opracowanie projektów graficznych (etykiety, foldery, ulotki, plakaty, billboardy, wizytówki)
● Dobieranie do tekstu publikacji kroju czcionki, interlinii, stylu, wielkości wcięć akapitowych, sposobu ustawiania tytułów i śródtytułów zgodnie z zasadami zachowania kompozycji i estetyki w grafice
● Dobieranie jakości i rodzaju papieru do założonego efektu końcowego i techniki druku
● Tworzenie kompozycji graficznych i fotomontaży
● Retuszowanie i korygowanie fotografii cyfrowych
● Tworzenie grafiki 3D