TERRA NOVA

Europejska Szkoła Integracji Społecznej Terra Nova

Szkoła z uprawnieniami
szkoły publicznej

Europejska Szkoła
Integracji Społecznej

Terra Nova

OPOLE

O nas

Najlepsze warunki dla uzyskania nowego zawodu!

Bez ukrytych opłat!

Nauka za darmo!

Na wszystkie kierunki!

Nie wymagamy matury!

Europejska Szkoła Integracji Społecznej Terra Nova to miejsce, w którym można zdobyć wykształcenie w najbardziej pożądanych zawodach na rynku pracy. Szkoła daje możliwość zdobycia nowych kompetencji, a w efekcie uzyskania nowego zawodu i ciekawej pracy.

Aby zostać słuchaczem szkoły policealnej trzeba mieć ukończoną szkołę średnią. NIE WYMAGAMY MATURY. O dostaniu się do szkoły decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc jest ograniczona. 

Rekrutacja odbywa się dwa razy w roku. 

  • Nabór letni (od czerwca do września, zajęcia rozpoczynają się od 1 września)
  • Nabór zimowy (od grudnia do lutego, zajęcia rozpoczynają się od 1 lutego)

Szkoły Terra Nova posiadają wieloletnie doświadczenie w kształceniu słuchaczy nie tylko z Polski ale również z zagranicy w najbardziej pożądanych zawodach na rynku. Komunikujemy się w kilku językach: polskim, ukraińskim, rosyjskim, angielskim. Szkoła umożliwia odbycie obowiązkowych praktyk zawodowych w ponad 40 placówkach i instytucjach w Opolu. Szkoły Terra Nova posiadają wszelkie uprawnienia do przeprowadzania egzaminów państwowych. Po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminów absolwenci z zagranicy otrzymują pozwolenie na pracę. Są też zwolnieni są z konieczności zdawania egzaminu z języka polskiego.

AKTUALNOŚCI

REKRUTACJA ZIMA-2023

warunki przyjęcia do szkoły

Kontakt z sekretariatem szkoły pod adresem:

1 maja 9/18, 1 piętro Opole 45-068,

poniedziałek-piątek 9:00-17:00

sobota 9:00-13:00

telefon: 504 915 020, 798 835 050, 797 933 025

1. Wypełnić PODANIE o przyjęcie do szkoły

2. Kopia dowodu osobistego.

Dla cudzoziemców:

  • kopia pierwszej strony paszportu i ważnej wizy
  • lub pieczęci o złożonym wniosku na kartę pobytu
  • lub karty pobytu

Jeżeli legalny pobyt w Polsce jest na podstawie bezwizu – to tylko pierwszą stronę paszportu.

3. Dwa zdjęcia 3×4 lub 3,5 x 4,5

4. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki w wybranym zawodzie (skierowanie na bezpłatne badanie wystawia szkoła).

5. Ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) (jest możliwość zakupu według szkolnej oferty)

6. Dokument ukończenia pełnego ogólnego wykształcenia średniego oraz dodatek z ocenami wraz z tłumaczeniem wyżej wymienionych dokumentów przez polskiego tłumacza przysięgłego.

7. Umowa o kształcenie (podpisuję się w sekretariacie szkoły)

8. Potwierdzenie opłaty wpisowego – 250 zł.

Konto do zapłaty:

SZKOŁA TN OPOLE wpisowe na KONTO

29 1020 5226 0000 6602 0687 4525.

Odbiorca płatności: Europejska Szkoła Integracji Społecznej Terra Nova.

Tytuł płatności: Wpisowe, Nazwisko, Imię.

Dla przelewów międzynarodowych:

SWIFT: BPKOPLPW,

IBAN: PL 29 1020 5226 0000 6602 0687 4525

Uwaga!!!

Z opłaty wpisowego zwolnieni obywatele Polski, posiadaczy Karty Polaka, zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt czasowy oraz cudzoziemcy z długotrwałymi wizami (minimum 6 miesięcy ważności). A także obywatele Ukrainy którzy wjechali do Polski po 24.02.2022 na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa i zobowiązani do uiszczenia miesięcznej opłaty za naukę.

Uwaga!!!

Dyplomy szkół średnich i szkół branżowych, technikum, z których nie wynika, że masz pełne ogólne wykształcenie średnie, należy potwierdzić zaświadczeniem ze szkoły lub technikum, że zdobyłeś pełne ogólne wykształcenie średnie.

 Uwaga!!!

Jeśli dokument o pełnym wykształceniu średnim został utracony, możesz zostać przyjętym do szkoły na podstawie zaświadczenia o ukończeniu szkoły i uzyskaniu pełnego ogólnego wykształcenia średniego ze szkoły, która ukończyłeś wraz z wykazem ocen końcowych z poszczególnych przedmiotów.

Uwaga!!!

W przypadku zmiany nazwiska wymagany dokument potwierdzający zmianę nazwiska (np. akt małżeństwa) i jego tłumaczenie na język polski przez polskiego tłumacza przysięgłego.

Wypełnij  PODANIE za pośrednictwem naszej strony internetowej i wyślij na adres e-mail: opole@terranova.edu.pl skany dokumentów:

  • kopia pierwszej strony paszportu
  • kopia dokumentu ukończenia pełnego ogólnego wykształcenia średniego
  • kopia przysięgłego tłumaczenia na j. polski dokumentu ukończenia pełnego ogólnego wykształcenia średniego

Nie wiesz, jak tłumaczyć dokumenty na Ukrainie?

Napisz do nas na e-mail: opole@terranova.edu.pl

  • kopia potwierdzenia opłaty wpisowego – 500 zł

Konto do zapłaty: SZKOŁA TN OPOLE wpisowe na KONTO 29 1020 5226 0000 6602 0687 4525.

Odbiorca płatności: Europejska Szkoła Integracji Społecznej Terra Nova

Tytuł płatności: Wpisowe, Nazwisko, Imię.

Dla przelewów międzynarodowych:

SWIFT: BPKOPLPW

IBAN: PL 29 1020 5226 0000 6602 0687 4525

Dwa zdjęcia 3×4 lub 3,5 x 4,5, zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki w wybranym zawodzie (skierowanie na bezpłatne badanie wystawia szkoła), ubezpieczenie NNW (od następstw nieszczęśliwych wypadków) można będzie złożyć do sekretariatu szkoły i podpisać umowę o kształcenie po przyjeździe do Polski. 

Uwaga!!!

Jeżeli dokumenty o przyjęcie do szkoły zostały złożone pocztą elektroniczną sposób i termin otrzymania dokumentów dla uzyskania wizy krajowej dla wjazdu do Polski jest ustalany indywidualnie. 

Uwaga!!!

Informujemy, że nie udzielamy gwarancji uzyskania wiz ani kart pobytu czasowego.  

Uwaga!!!

W przypadku zmiany nazwiska wymagany dokument potwierdzający zmianę nazwiska (np. akt małżeństwa) i jego tłumaczenie na język polski przez polskiego tłumacza przysięgłego.

UWAGA!

Wysłanie wniosku nie jest równoznaczne z przyjęciem do szkoły.
W celu zapisania się do szkoły, zapraszamy do sekretariatu z kompletem dokumentów (szczegóły w zakładce WARUNKI PRZYJĘCIA DO SZKOŁY)

KONTAKT

Europejska Szkoła Integracji Społecznej

TERRA NOVA

Sekretariat:
ul. 1 Maja 9/18 (piętro 1)
45-068 Opole
 
Czynny:
Poniedziałek-piątek  9.00 – 17.00
Sobota 9.00 – 13.00
 
tel. 504 915 020, 797 933 025, 798 835 050
e-mail: opole@terranova.edu.pl
 
Zajęcia odbywają się w Liceum
Ogólnokształcącym nr 1
przy ul. Licealnej 3

NAPISZ DO NAS

Nasi Partnerzy