Nasi Partnerzy

WROCŁAW

SEKRETARIAT SZKOŁY

Zespół Szkół Dolnośląskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego Wiśniowa 81, 53-126 Wrocław, pok. 108 +48 502 476 344 sekretariat@terranova.edu.pl

KOMISJA REKRUTACYJNA

+ 48 507 790 230 /Viber, Whats App/ rekrutacja@terranova.edu.pl

ADMINISTRACJA SZKOŁY

+48 533 531 024 od 9.00 do 16.00 w dni powszednie

OPOLE

SEKRETARIAT SZKOŁY

Zespoł Szkół Ogólnokształcących Nr I ul. Licealna 3, Opole 45-714 tel:+48 504 915 020 sekretariat@terranova.edu.pl

KOMISJA REKRUTACYJNA

+48 504 915 020 /Viber, Whats App/ rekrutacja@terranova.edu.pl

ADMINISTRACJA SZKOŁY

+48 533 531 024 od 9.00 do 16.00 w dni powszednie

KIERUNKI KSZTAŁCENIA

Europejska Szkoła Integracji Społecznej
TERRA NOVA

Szkoła policealna Europejska Szkoła Integracji Społecznej TERRA NOVA, jest szkołą dla integracji społecznej i europejskiej. Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej w ramach, której realizowany jest program Ministerstwa Edukacji Narodowej. Szkoła daje możliwość rozwoju kompetencji zawodowych, a tym samym możliwość wyróżnienia się na rynku pracy. Każdy słuchacz może zdobyć dodatkowe wykształcenie dzięki nauce w naszej szkole policealnej. W szkole naukę może podjąć każdy, kto ma ukończoną szkołę średnią.  Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym, co dwa tygodnie (sobota, niedziela) dwa razy w miesiącu. Szkoła kształci specjalistów zgodnie z wymogami rynku pracy.

Nauka kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie. Po zakończonej edukacji otrzymuje się świadectwo ukończenia szkoły policealnej oraz dyplom. W przypadku nowo przybyłych uczniów zagranicznych, aby jak najszybciej przystosować się, staramy się włączyć do harmonogramu kurs języka polskiego oraz kurs integracyjny. Rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych. O przyjęciu do szkoły decyduje kolejność składania zgłoszeń. Liczba miejsc jest ograniczona. Nabór prowadzimy dwa razy w ciągu roku: nabór letni od maja do września (zajęcia rozpoczynają się od II połowy września) oraz nabór zimowy od grudnia do lutego (zajęcia rozpoczynają się od II połowy lutego).

Szkoła pobierała 50 zł wpisowego. Dla cudzoziemców, których pobyt na terytorium Polski kończy się wcześniej niż sześć miesięcy po przekazaniu dokumentów do szkoły 250 zł.

Do szkoły można zapisać się na dwa sposoby: bezpośrednio w sekretariacie lub wypełniając formularz za pośrednictwem naszej strony i przesłać zeskanowane dokumenty na adres e-mail: rekrutacja@terranova.edu.pl

Wymagane Dokumenty

Oryginał lub odpis świadectwa ukończenia szkoły średniej w przypadku obcokrajowców wymagane jest świadectwo ukończenia pełnej szkoły średniej, wraz z suplementem do świadectwa i z tłumaczeniem (tłumaczenie powinno być wykonane polskim tłumaczem przysięgłym);

2 zdjęcia legitymacyjne; Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki (skierowanie jest dostępne w sekretariacie szkoły). Jest to wymagane po przyjęciu do szkoły i przed rozpoczęciem zajęć.

Happy learners video chatting with friends online

Rekrutacja na rok szkolny 2020 będzie prowadzona tylko w trzech kierunkach:
Technik administracji, Technik BHP i Opiekun medyczny.